in_array

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

in_arrayBir dizide bir değerin varlığını araştırır

Açıklama

in_array ( mixed $iğne , array $samanlık [, bool $strict ] ) : bool

samanlık'ta iğne'yi' arar.

Değiştirgeler

iğne

Aranan değer.

Bilginize:

iğne bir dizge ise harf büyüklüğüne duyarlı karşılaştırma uygulanır.

samanlık

Dizi.

türüne_de_bak

Bu değiştirgede TRUE belirtilmişse in_array() işlevi samanlık içindeki iğne'nin türüne de bakacaktır.

Dönen Değerler

iğne bulunursa TRUE, aksi takdirde FALSE döner.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
4.2.0 iğne olarak bir dizi belirtilebilir oldu.

Örnekler

Örnek 1 - in_array() örneği

<?php
$os 
= array("Mac""NT""Irix""Linux");
if (
in_array("Irix"$os)) {
    echo 
"Irix var";
}
if (
in_array("mac"$os)) {
    echo 
"Mac var";
}
?>

The second condition fails because in_array() işlevi harf büyüklüğüne duyarlı olduğundan ikinci koşul başarısız olur ve sonuç şu olur:

Irix var

Örnek 2 - Türe de bakan in_array() örneği

<?php
$a 
= array('1.10'12.41.13);

if (
in_array('12.4'$atrue)) {
    echo 
"'12.4' uygun türde bulundu\n";
}

if (
in_array(1.13$atrue)) {
    echo 
"1.13 uygun türde bulundu\n";
}
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

1.13 uygun türde bulundu

Örnek 3 - iğnenin bir dizi olduğu in_array() örneği

<?php
$a 
= array(array('p''h'), array('p''r'), 'o');

if (
in_array(array('p''h'), $a)) {
    echo 
"'ph' bulundu\n";
}

if (
in_array(array('f''i'), $a)) {
    echo 
"'fi' bulundu\n";
}

if (
in_array('o'$a)) {
    echo 
"'o' bulundu\n";
}
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

  'ph' bulundu
  'o' bulundu

Ayrıca Bakınız

  • array_search() - Bir dizide belirtilen değeri arar ve bulursa ilgili anahtarı döndürür
  • isset() - Değişken tanımlı mı diye bakar
  • array_key_exists() - Belirtilen anahtar veya indis dizide var mı diye bakar