is_bool

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

is_boolDeğişken boolean türünde mi diye bakar

Açıklama

is_bool ( mixed $değişken ) : bool

Belirtilen değişken boolean türündeyse TRUE döner.

Değiştirgeler

değişken

Sınanacak değişken.

Dönen Değerler

Belirtilen değişken boolean türündeyse TRUE aksi takdirde FALSE döner.

Örnekler

Örnek 1 - is_bool() örnekleri

<?php
$a 
false;
$b 0;

// $a mantıksal türde olduğundan true döner
if (is_bool($a) === true) {
    echo 
"Evet, bu bir mantıksal değerdir";
}

// $b mantıksal türde olmadığından true dönmez
if (is_bool($b) === false) {
    echo 
"Hayır, bu bir mantıksal değer değildir";
}
?>

Ayrıca Bakınız

  • is_float() - Değişken float türünde mi diye bakar
  • is_int() - Değişken bir tamsayı mı diye bakar
  • is_string() - Değişken string türünde mi diye bakar
  • is_object() - Değişken object türünde mi diye bakar
  • is_array() - Değişkenin bir dizi içerip içermediğine bakar