is_countable

(PHP 7 >= 7.3.0)

is_countable Verify that the contents of a variable is a countable value

Açıklama

is_countable ( mixed $var ) : bool

Verify that the contents of a variable is an array or an object implementing Countable

Değiştirgeler

var

The value to check

Dönen Değerler

Returns TRUE if var is countable, FALSE otherwise.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
7.3.0 is_countable() has been added.

Örnekler

Örnek 1 is_countable() examples

<?php
var_dump
(is_countable([123])); // bool(true)
var_dump(is_countable(new ArrayIterator(['foo''bar''baz']))); // bool(true)
var_dump(is_countable(new ArrayIterator())); // bool(true)
var_dump(is_countable(new stdClass())); // bool(false)

Ayrıca Bakınız

  • is_array() - Değişkenin bir dizi içerip içermediğine bakar
  • is_object() - Değişken object türünde mi diye bakar
  • is_iterable() - Verify that the contents of a variable is an iterable value
  • is_bool() - Değişken boolean türünde mi diye bakar