mb_detect_order

(PHP 4 >= 4.0.6, PHP 5, PHP 7)

mb_detect_orderKarakter kodlaması algılama sırasını tanımlar/döndürür

Açıklama

mb_detect_order ([ mixed $kodlama_listesi ] ) : mixed

kodlama_listesi ile belirtilen özdevinimli karakter kodlaması algılama sırasını tanımlar.

Değiştirgeler

kodlama_listesi

kodlama_listesi bir dizi veya karakter kodlamalarının virgül ayraçlı listesi ya da "auto" olarak belirtilir. Değer olarak "auto" belirtilirse sıralama "ASCII, JIS, UTF-8, EUC-JP, SJIS" olur.)

kodlama_listesi belirtilmezse karakter kodlaması algılama sırasını içeren bir dizi döner.

Bu ayar, mb_detect_encoding() ve mb_send_mail() işlevini etkiler.

mbstring şimdilik aşağıdaki kodlama algılama süzgeçlerini gerçeklemiştir. Bu kodlamalarla ilgili geçersiz bir bayt dizilimine rastlanırsa kodlama algılaması başarısız olur.

UTF-8, UTF-7, ASCII, EUC-JP,SJIS, eucJP-win, SJIS-win, JIS, ISO-2022-JP

Bir ISO-8859-* karakter kodlamasını, mbstring daima ISO-8859-* olarak algılar.

UTF-16, UTF-32, UCS2 ve UCS4 için algılama daima başarısız olacaktır.

Örnek 1 - Kullanışsız algı sırası örneği

; Daima ISO-8859-1 olarak algılanır
detect_order = ISO-8859-1, UTF-8

; Daima UTF-8 olarak algılanır, çünkü UTF-8 diğerlerini de kapsar
detect_order = UTF-8, ASCII, UTF-7

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE, başarısızlık durumunda FALSE döner.

Örnekler

Örnek 2 - mb_detect_order() örnekleri

<?php
/* Algı sırasını virgül ayraçlı liste olarak verelim */
mb_detect_order("eucjp-win,sjis-win,UTF-8");

/* Algı sırasını dizi olarak verelim */
$dizi[] = "ASCII";
$dizi[] = "JIS";
$dizi[] = "EUC-JP";
mb_detect_order($dizi);

/* Geçerli algı sırasını görelim */
echo implode(", "mb_detect_order());
?>

Ayrıca Bakınız