mb_http_input

(PHP 4 >= 4.0.6, PHP 5, PHP 7)

mb_http_inputHTTP girdi karakter kodlamasını algılar

Açıklama

mb_http_input ([ string $tür = "" ] ) : mixed

HTTP girdi karakter kodlamasını algılar.

Değiştirgeler

tür

Girdi türü: GET için "G", POST için "P", COOKIE için "C", dizge için "S", liste için "L" ve tam liste için "I" (bir dizi döner). tür belirtilmezse son işlenen girdinin türü ile döner.

Dönen Değerler

Belirtilen türe ilişkin karakter kodlaması adı. mb_http_input() belirtilen HTTP girdisini işlemezse FALSE döner.

Ayrıca Bakınız