mb_http_output

(PHP 4 >= 4.0.6, PHP 5, PHP 7)

mb_http_outputHTTP çıktı karakter kodlamasını tanımlar/döndürür

Açıklama

mb_http_output ([ string $kodlama ] ) : mixed

HTTP çıktı karakter kodlamasını tanımlar/döndürür. Bu işlevden sonra çıktı kodlama ile belirtilen kodlamaya dönüştürülür.

Değiştirgeler

kodlama

Belirtilmişse, işlev HTTP çıktı karakter kodlamasını tanımlar.

Belirtilmemişse, işlev HTTP çıktı karakter kodlamasını döndürür.

Dönen Değerler

kodlama belirtilmemişse, işlev HTTP çıktı karakter kodlamasını döndürür. Aksi takdirde, başarı durumunda TRUE başarısızlık durumunda FALSE döner.

Ayrıca Bakınız