mb_substr

(PHP 4 >= 4.0.6, PHP 5, PHP 7)

mb_substrDizgenin bir alt dizgesini alır

Açıklama

mb_substr ( string $dizge , int $başlangıç [, int $uzunluk [, string $kodlama ]] ) : string

Karakterler üzerinde güvenilir bir çok baytlı substr() işlemi gerçekleştirir. başlangıç konumuna dizge başlangıcından sayılarak erişilir. Belirtilen dizgenin ilk karakterinin indisinin 0 olduğu varsayılır.

Değiştirgeler

dizge

Alt dizge başlangıcının aranacağı dizge.

başlangıç

Alt dizgenin dizge içindeki başlangıç konumu.

uzunluk

İstenen alt dizgenin azami uzunluğu.

kodlama

kodlama değiştirgesinde karakter kodlaması belirtilir. Belirtilmediği takdirde dahili karakter kodlaması kullanılır.

Dönen Değerler

mb_substr() işlevi, yeri başlangıç ve uzunluk değiştirgeleri ile belirtilen dizge parçası ile döner.

Ayrıca Bakınız