mb_strlen

(PHP 4 >= 4.0.6, PHP 5, PHP 7)

mb_strlenDizge uzunluğu ile döner

Açıklama

mb_strlen ( string $dizge [, string $kodlama ] ) : int

Belirtilen dizgenin karakter sayısını döndürür.

Değiştirgeler

dizge

Karakter sayısı öğrenilmek istenen dizge.

kodlama

kodlama değiştirgesinde karakter kodlaması belirtilir. Belirtilmediği takdirde dahili karakter kodlaması kullanılır.

Dönen Değerler

dizge değiştirgesi ile belirtilen dizgenin karakter sayısını döndürür. Her çok baytlı karakter 1 kabul edilir.

Ayrıca Bakınız