prev

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

prevDahili dizi göstericisini bir geriletir

Açıklama

prev ( array &$dizi ) : mixed

Dahili dizi göstericisini bir geriletir.

prev() işlevi dahili dizi göstericisini bir ileri değil de bir geri alması dışında next() gibidir.

Değiştirgeler

dizi

Göstericisi konumlanacak dizi.

Dönen Değerler

Dizinin dahili göstericisinin bulunduğu konumun bir öncesinde eleman varsa o elemanın değeri döner, yoksa FALSE döner.

Örnekler

Örnek 1 - prev() ve şürekası

<?php
$araç 
= array('tabanvay''bisiklet''otomobil''uçak');
$kip current($araç); // $kip = 'tabanvay';
$kip next($araç);    // $kip = 'bisiklet';
$kip next($araç);    // $kip = 'otomobil';
$kip prev($araç);    // $kip = 'bisiklet';
$kip end($araç);     // $kip = 'uçak';
?>

Notlar

Uyarı

Bu işlev mantıksal FALSE değeriyle dönebileceği gibi FALSE olarak değerlendirilebilecek mantıksal olmayan bir değerle de dönebilir. Bu konuda daha fazla bilgi edinmek için Mantıksal Değerler bölümüne bakabilirsiniz. Bu işlevden dönen değeri sınamak için === işlecini kullanınız.

Bilginize: Bir dizinin başlangıcındaki elemanın değerinin boolean FALSE olup olmadığını anlayamazsınız. FALSE değerli elemanlar içeren bir dizide bilinçli olarak ilerlemenin en doğru yolu each() kullanmaktır.

Ayrıca Bakınız

  • current() - Bir diziden gösterici konumundaki elemanı döndürür
  • end() - Bir dizinin dahili göstericisini sonuncu elemana konumlandırır
  • next() - Dahili dizi göstericisini bir ilerletir
  • reset() - Bir dizinin dahili göstericisini ilk elemana konumlar
  • each() - Bir diziden, gösterici konumundaki anahtar değer çiftini döndürdükten sonra göstericiyi bir ilerletir