readfile

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

readfileBir dosyayı çıktılar

Açıklama

readfile ( string $dosyaismi [, bool $include_path_kullan = false [, resource $bağlan ]] ) : int

Bir dosyayı okuyup çıktı tamponuna yazar.

Değiştirgeler

dosyaismi

Okunacak dosya.

include_path_kullan

Dosyanın include_path yolunda da aranmasını istiyorsanız bu isteğe bağlı değiştirgeye TRUE atamalısınız.

bağlam

Bir bağlam akımı özkaynağı.

Dönen Değerler

Bir hata oluşmuşsa FALSE döner ve işlev @readfile() şeklinde çağrılmamışsa bir hata iletisi basılır. Herşey yolunda gitmişse dosyadan okunan baytların sayısını döndürür.

Örnekler

Örnek 1 readfile() kullanarak dosya indirmeyi zorlamak

<?php
$file 
'monkey.gif';

if (
file_exists($file)) {
    
header('Content-Description: File Transfer');
    
header('Content-Type: application/octet-stream');
    
header('Content-Disposition: attachment; filename='.basename($file));
    
header('Content-Transfer-Encoding: binary');
    
header('Expires: 0');
    
header('Cache-Control: must-revalidate, post-check=0, pre-check=0');
    
header('Pragma: public');
    
header('Content-Length: ' filesize($file));
    
ob_clean();
    
flush();
    
readfile($file);
    exit;
}
?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

readfile.png

Notlar

İpucu

fopen sarmalayıcıları etkin kılınmışsa bu işlevde dosya ismi olarak bir URL belirtebilirsiniz. Dosya isminin nasıl belirtilebileceği hakkında bilgi edinmek için fopen() işlevine bakınız. Sarmalayıcıların neler yapabildiği, kullanım bilgileri ve bunlar tarafından kullanılan öntanımlı değişkenler hakkında bilgi edinmek için ise Desteklenen Protokoller ve Sarmalayıcılar bölümüne bakınız.

Bilginize: Bağlamsal destek PHP 5.0.0 ile eklenmiştir. Bağlamlar hakkında bilgi edinmek için Akım İşlevleri belgesine bakınız.

Ayrıca Bakınız