Yerleşik işlevler

PHP standart olarak birçok işlev ve oluşum ile birlikte gelmektedir. Bunun yanında, özel PHP eklentilerinin derlenmesini gerektiren, aksi takdirde "tanımsız işlev" hatası üreten işlevler de mevcuttur. Örneğin, imagecreatetruecolor() gibi resim işlevlerini kullanabilmek için, PHP'yi GD desteğiyle derlemiş olmanız gerekir. Ya da, mysqli_connect() işlevini kullanabilmek için, PHP'nin MySQLi desteği ile derlenmiş olması gerekmektedir. Bunların yanında, bütün PHP sürümlerine eklenen dizge ve değişken işlevleri gibi birçok çekirdek işlev de mevcuttur. phpinfo() ya da get_loaded_extensions() işlevlerine yapılacak bir çağrı ile PHP'ye hangi eklentilerin yüklenmiş olduğunu görebilirsiniz. Birçok uzantı öntanımlı olarak etkinleştirilmiş olup PHP Kılavuzunda bu eklentilerle ilgili geniş bilgi verilmiştir. PHP'yi nasıl yapılandırmanız gerektiğiyle ilgili bilgiyi yapılandırma ve kurulum bölümleri ile eklerdeki özel bölümlerde bulabilirsiniz.

Kılavuzun işlev tanımı nasıl okunur bölümünde bir işlev tanımının nasıl okunup anlaşılabileceği ile ilgili bilgiler bulunmaktadır. Bir işlevin bir değer mi döndürdüğü yoksa aktarılan değerlerle sadece işlem mi yaptığını anlamak önemlidir. Örneğin, str_replace() değiştirilmiş dizgeyle dönerken, usort() sadece kendisine aktarılan değer üzerinde çalışır. Ayrıca, her kılavuz sayfasında her işlevin değiştirgeleri, davranış değişiklikleri, başarı ya da başarısızlık durumunda döndürülen değerler ve kullanılabilirlik bilgileri bulunmaktadır. Bu önemli (ve sıklıkla algılanması güç) farklılıkların bilinmesi, doğru PHP kodunun yazılabilmesi için büyük önem taşımaktadır.

Ayrıca bakınız: function_exists(), İşlev Başvuru Kılavuzu, get_extension_funcs() ve dl().