IntlDateFormatter::format

datefmt_format

(PHP 5 >= 5.3.0, PHP 7, PECL intl >= 1.0.0)

IntlDateFormatter::format -- datefmt_formatTarih/saat değerini bir dizge olarak biçemler

Açıklama

Nesne yönelimli kullanım

IntlDateFormatter::format ( mixed $değer ) : string

Yordamsal kullanım

datefmt_format ( IntlDateFormatter $biçemleyici , mixed $değer ) : string

Zaman değerini bir dizge olarak biçemler.

Değiştirgeler

biçemleyici

Biçemleyici nesne.

değer

Biçemlenecek değer. Tamsayı olarak bir Unix zaman damgası (Unix zaman başlangıcından itibaren saniye sayısı) olabileceği gibi bir localtime() dizisi de olabilir.

Dönen Değerler

Bir hata oluşmuşsa FALSE aksi takdirde biçemli dizge.

Örnekler

Örnek 1 - datefmt_format() örneği

<?php
$fmt 
datefmt_create("tr_TR"IntlDateFormatter::FULL,
        
IntlDateFormatter::FULL,'Europe/Istanbul',
        
IntlDateFormatter::GREGORIAN);
echo 
"İlk biçemli çıktı: ".datefmt_format($fmt1234567890);
$fmt datefmt_create("en-US"IntlDateFormatter::FULL,
        
IntlDateFormatter::FULL'Europe/Istanbul',
        
IntlDateFormatter::GREGORIAN);
echo 
"\nİkinci biçemli çıktı: ".datefmt_format($fmt1234567890);

$fmt datefmt_create("tr_TR"IntlDateFormatter::FULL,
        
IntlDateFormatter::FULL'Europe/Istanbul',
        
IntlDateFormatter::GREGORIAN"dd/MM/yyyy");
echo 
"\nİlk kalıbın çıktısı: ".datefmt_format$fmt1234567890);
$fmt datefmt_create("en-US"IntlDateFormatter::FULL,
        
IntlDateFormatter::FULL'Europe/Istanbul',
        
IntlDateFormatter::GREGORIAN"MM/dd/yyyy");
echo 
"\nİkinci kalıbın çıktısı: ".datefmt_format($fmt1234567890);
?>

Örnek 2 - Nesne yönelimli kullanım örneği

<?php
$fmt 
= new IntlDateFormatter("tr_TR"IntlDateFormatter::FULL,
        
IntlDateFormatter::FULL,'Europe/Istanbul',
        
IntlDateFormatter::GREGORIAN);
echo 
"İlk biçemli çıktı: ".$fmt->format(1234567890);
$fmt = new IntlDateFormatter("en-US"IntlDateFormatter::FULL,
        
IntlDateFormatter::FULL'Europe/Istanbul',
        
IntlDateFormatter::GREGORIAN);
echo 
"\nİkinci biçemli çıktı: ".$fmt->format(1234567890);

$fmt = new IntlDateFormatter("tr_TR"IntlDateFormatter::FULL,
        
IntlDateFormatter::FULL,'Europe/Istanbul',
        
IntlDateFormatter::GREGORIAN"dd/MM/yyyy");
echo 
"\nİlk kalıbın çıktısı: ".$fmt->format(1234567890);
$fmt = new IntlDateFormatter("en-US"IntlDateFormatter::FULL,
        
IntlDateFormatter::FULL'Europe/Istanbul',
        
IntlDateFormatter::GREGORIAN"MM/dd/yyyy");
echo 
"\nİkinci kalıbın çıktısı: ".$fmt->format(1234567890);
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

İlk biçemli çıktı: 14 Şubat 2009 Cumartesi 01:31:30 Türkiye Saati
İkinci biçemli çıktı: Saturday, February 14, 2009 1:31:30 AM Turkey Time
İlk kalıbın çıktısı: 14/02/2009
İkinci kalıbın çıktısı: 02/14/2009

Ayrıca Bakınız