Aşırı Yükleme

PHP'deki aşırı yükleme, bir sınıfın özelliklerini ve yöntemlerini devingen olarak oluşturmak anlamına gelmektedir. Bu devingen öğeler, çeşitli eylem türleri için sınıf içinde oluşturulabilen sihirli yöntemler üzerinden işleme sokulurlar.

Aşırı yükleme yöntemleri, henüz bildirilmemiş veya geçerli etki alanında görünür olmayan özellik ve yöntemlerle etkileşilmek istendiğinde çağrılırlar. Bu bölümün kalanında bu bildirim ve görünürlükle ilgili durumdan bahsederken erişilemeyen özellikler ve erişilemeyen yöntemler terimlerini kullanacağız.

Tüm aşırı yükleme yöntemlerinin public olarak tanımlanması gerekir.

Bu sihirli yöntemlerin değiştirgelerinin hiçbiri gönderimli olarak aktarılamaz.

Bilginize:

PHP'nin aşırı yükleme konusundaki yorumu çoğu nesne yönelimli dilden farklıdır. Aşırı yükleme geleneksel olarak, dile, farklı miktar ve türde değiştirgeye sahip aynı isimde çok sayıda yönteme sahip olabilme yeteneği sağlar.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
5.3.0 __callStatic() eklendi. Genel etki alanında görünürlüğü ve devingen bildirimini zorunlu kılacak uyarı eklendi.
5.1.0 __isset() ve __unset() eklendi. Özel özellikleri aşırı yüklemek için __get() eklendi.
5.0.0 __get() eklendi.

Özelliklerde aşırı yükleme

public __set ( string $isim , mixed $değer ) : void
public __get ( string $isim ) : mixed
public __isset ( string $isim ) : bool
public __unset ( string $isim ) : void

__set() erişilemeyen özelliklere veri yazarken çalıştırılır.

__get() erişilemeyen özelliklerden veri okurken devreye sokulur.

__isset() erişilemeyen özellikler için isset() veya empty() çağrıldığında tetiklenir.

__unset() erişilemeyen özellikler için unset() kullanıldığında çağrılır.

$isim değiştirgesi etkileşime girilecek özelliğin ismidir. __set() yönteminin $değer değiştirgesi, $isim adlı özelliğe atanacak değeri belirler.

Özellikler üzerindeki aşırı yükleme sadece nesne bağlamında çalışır. Bu sihirli yöntemler duruk bağlamda tetiklenmeyecektir. Bu bakımdan, bu yöntemler static bildirilmemelidir. PHP 5.3.0'dan itibaren, sihirli aşırı yükleme yöntemleri static bildirildiğinde bir uyarı çıktılanmaktadır.

Bilginize:

PHP'nin atama işlecini ele alış yönteminden dolayı __set() yönteminin dönüş değeri yoksayılır. Benzer şekilde,

 $a = $obj->b = 8; 
örneğindeki gibi zincirleme atamalarda __get() asla çağrılmaz.

Örnek 1 - __get(), __set(), __isset() ve __unset() ile aşırı yükleme örneği

<?php
class ÖzellikSınama
{
    
/*  Aşırı yüklemeye konu veriler burada.  */
    
private $veri = array();

    
/*  Bildirilmiş özellikler için aşırı yükleme kullanılmaz.  */
    
public $bildirilmiş 1;

    
/*  Aşırı yükleme sadece sınıf dışından erişilemeyen özellikler içindir.
     */
    
private $gizli 2;

    public function 
__set($isim$değer)
    {
        echo 
"'$isim' adlı özelliğe '$değer' atanıyor.\n";
        
$this->veri[$isim] = $değer;
    }

    public function 
__get($isim)
    {
        echo 
"'$isim' adlı özelliğin değeri isteniyor\n";
        if (
array_key_exists($isim$this->veri)) {
            return 
$this->veri[$isim];
        }

        
$trace debug_backtrace();
        
trigger_error(
            
$trace[0]['file'] . ' dosyasının ' .
            
$trace[0]['line'] . '. satırında ' .
            
'__get() ile tanımsız özellik istendi: ' $isim,
            
E_USER_NOTICE);
        return 
null;
    }

    
/**  PHP 5.1.0'dan itibaren  */
    
public function __isset($isim)
    {
        echo 
"'$isim' atanmış mı?\n";
        return isset(
$this->veri[$isim]);
    }

    
/**  PHP 5.1.0'dan itibaren  */
    
public function __unset($isim)
    {
        echo 
"'$name' siliniyor\n";
        unset(
$this->veri[$isim]);
    }

    
/**  Sihirli bir yöntem değil; sadece örnek olsun diye.  */
    
public function gizliyiOku()
    {
        return 
$this->gizli;
    }
}


echo 
"<pre>\n";

$obj = new ÖzellikSınama;

$obj->1;
echo 
$obj->"\n\n";

var_dump(isset($obj->a));
unset(
$obj->a);
var_dump(isset($obj->a));
echo 
"\n";

echo 
$obj->bildirilmiş "\n\n";

echo 
"'gizli' isimli 'private' özellik ile bir deneme yapalım:\n";
echo 
"'private' özellikler sadece sınıf içinde görünürdürler,\n";
echo 
"bu yüzden __get() kullanılmaz...\n";
echo 
$obj->gizliyiOku() . "\n";
echo 
"'private' özellikler sınıf dışında görünür değildirler,\n";
echo 
"dolayısıyla __get() kullanılır...\n";
echo 
$obj->gizli "\n";
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

'a' adlı özelliğe '1' atanıyor.
'a' adlı özelliğin değeri isteniyor
1

'a' atanmış mı?
bool(true)
'' siliniyor
'a' atanmış mı?
bool(false)

1

'gizli' isimli 'private' özellik ile bir deneme yapalım:
'private' özellikler sadece sınıf içinde görünürdürler,
bu yüzden __get() kullanılmaz...
2
'private' özellikler sınıf dışında görünür değildirler,
dolayısıyla __get() kullanılır...
'gizli' adlı özelliğin değeri isteniyor

Notice: <dosya> dosyasının 71. satırında __get() ile tanımsız özellik istendi: gizli

Yöntemlerde aşırı yükleme

public __call ( string $isim , array $değiştirgeler ) : mixed
public static __callStatic ( string $isim , array $değiştirgeler ) : mixed

__call(), erişilemeyen yöntemler bir nesne bağlamından çağrıldığında tetiklenir.

__callStatic(), erişilemeyen yöntemler duruk bir bağlamdan çağrıldığında tetiklenir.

$isim değiştirgesi çağrılan yöntemin ismidir. $değiştirgeler değiştirgesi ise $isim adlı yönteme aktarılan değiştirgeleri içeren numararalı bir dizidir.

Örnek 2 - __call() ve __callStatic() ile aşırı yüklü örneklenmiş yöntemler

<?php
class YöntemSınama
{
    public function 
__call($isim$değiştirgeler)
    {
        
// Bilgi: $isim değeri büyük-küçük harfe duyarlıdır.
        
echo "Nesnenin '$isim' yöntemi çağrılıyor: "
             
implode(', '$değiştirgeler). "\n";
    }

    
/**  PHP 5.3.0 ve sonrası  */
    
public static function __callStatic($isim$değiştirgeler)
    {
        
// Bilgi: $isim değeri büyük-küçük harfe duyarlıdır.
        
echo "Duruk yöntem '$isim' çağrılıyor: "
             
implode(', '$değiştirgeler). "\n";
    }
}

$obj = new YöntemSınama;
$obj->deneBakalım('nesne bağlamında');

YöntemSınama::deneBakalım('duruk bağlamda');  // PHP 5.3.0 ve sonrası
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

Nesnenin 'deneBakalım' yöntemi çağrılıyor: nesne bağlamında
Duruk yöntem 'deneBakalım' çağrılıyor: duruk bağlamda