PDO::exec

(PHP 5 >= 5.1.0, PHP 7, PECL pdo >= 0.1.0)

PDO::execBelirtilen SQL deyimini çalıştırır ve etkilenen satır sayısını döndürür

Açıklama

PDO::exec ( string $deyim ) : int

PDO::exec() belirtilen SQL deyimini tek bir işlev çağrısıyla çalıştırır ve deyimden etkilenen satırların sayısını döndürür.

PDO::exec() yöntemi bir SELECT deyiminin sonucunu döndürmez. Bir SELECT deyimini uygulamanız boyunca sadece bir defa çalıştıracaksanız PDO::query() yöntemini kullanabilirsiniz. Defalarca çalıştıracaksanız PDO::prepare() ile bir PDOStatement nesnesi hazırlayıp bunu PDOStatement::execute() ile çalıştırabilirsiniz.

Değiştirgeler

deyim

Hazırlanıp çalıştırılacak SQL deyimi.

Sorgunun içindeki verinin geretiği gibi öncelenmesi gerekir.

Dönen Değerler

PDO::exec() işlevi çalıştırılan SQL deyimiyle silinen veya değiştirilen satırların sayısını döndürür. Etkilenen satır yoksa PDO::exec() 0 döndürür.

Uyarı

Bu işlev mantıksal FALSE değeriyle dönebileceği gibi FALSE olarak değerlendirilebilecek mantıksal olmayan bir değerle de dönebilir. Bu konuda daha fazla bilgi edinmek için Mantıksal Değerler bölümüne bakabilirsiniz. Bu işlevden dönen değeri sınamak için === işlecini kullanınız.

Aşağıda, dönüş değerinin yanlış ele alındığı bir örneğe yer verilmiştir. Etkilenen satır sayısı 0 olduğu halde die() işlevi çağrılmaktadır:

<?php
$db
->exec() or die(print_r($db->errorInfo(), true));
?>

Örnekler

Örnek 1 - Bir DELETE deyiminin çalıştırılması

Bir DELETE deyimiyle silinen satır sayısının öğrenilmesi.

<?php
$dbh 
= new PDO('odbc:sample''db2inst1''ibmdb2');

/* FRUIT tablosundaki tüm satırları silelim */
$count $dbh->exec("DELETE FROM fruit WHERE colour = 'red'");

/* Silinen satır sayısını döndürelim */
print("$count satır silindi.\n");
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

1 satır silindi.

Ayrıca Bakınız

  • PDO::prepare() - Çalıştırılmak üzere bir deyimi hazırlar ve bir deyim nesnesi olarak döndürür
  • PDO::query() - Bir SQL deyimini çalıştırıp sonucu bir PDOStatement nesnesi olarak döndürür
  • PDOStatement::execute() - Bir hazır deyimi çalıştırır