is_null

(PHP 4 >= 4.0.4, PHP 5, PHP 7)

is_null Determină dacă o variabilă este NULL

Descrierea

is_null ( mixed $var ) : bool

Determină dacă tipul variabilei date este NULL.

Parametri

var

Variabila ce este evaluată.

Valorile întoarse

Întoarce TRUE dacă var este null, FALSE în caz contrar.

Exemple

Example #1 Exemplu is_null()

<?php

error_reporting
(E_ALL);

$foo NULL;
var_dump(is_null($inexistent), is_null($foo));

?>
Notice: Undefined variable: inexistent in ...
bool(true)
bool(true)

A se vedea și

  • Tipul NULL
  • isset() - Determină dacă o variablă este stabilită și nu este NULL
  • is_bool() - Determină dacă o variablă este un boolean
  • is_numeric() - Determină dacă o variabilă este un număr sau un string numeric
  • is_float() - Determină dacă tipul unei variabile este float
  • is_int() - Determină dacă tipul unei variabile este integer
  • is_string() - Determină dacă tipul variabilei este string
  • is_object() - Determină dacă o variabilă este un obiect
  • is_array() - Determină dacă o variabilă este un array