ReflectionFunction Sınıfı

(PHP 5, PHP 7)

Giriş

ReflectionFunction sınıfı bir işlevle ilgili bilgi verir.

Sınıf Sözdizimi

ReflectionFunction extends ReflectionFunctionAbstract implements Reflector {
/* Sabitler */
const integer IS_DEPRECATED = 262144 ;
/* Özellikler */
public $name ;
/* Yöntemler */
__construct ( string $isim )
public static export ( string $isim [, string $ihracet ] ) : string
public getClosure ( void ) : Closure
public invoke ([ string $değiştirgeler ] ) : mixed
public invokeArgs ( array $değiştirgeler ) : mixed
public isDisabled ( void ) : bool
public __toString ( void ) : string
/* Miras alınan yöntemler */
final private ReflectionFunctionAbstract::__clone ( void ) : void
public ReflectionFunctionAbstract::getFileName ( void ) : string
public ReflectionFunctionAbstract::getName ( void ) : string
public ReflectionFunctionAbstract::getReturnType ( void ) : ReflectionType
abstract public ReflectionFunctionAbstract::__toString ( void ) : void
}

Özellikler

name

İşlevin ismi. Salt-okunur olup, bir yazma çabası ReflectionException istisnasına yol açar.

Öntanımlı Sabitler

ReflectionFunction Değiştiricileri

ReflectionFunction::IS_DEPRECATED

İşlevin kullanımının önerilmediğini belirtir.

İçindekiler