ReflectionMethod Sınıfı

(PHP 5, PHP 7)

Giriş

ReflectionMethod sınıfı bir yöntem hakkında bilgi edinilmesini sağlar.

Sınıf Sözdizimi

ReflectionMethod extends ReflectionFunctionAbstract implements Reflector {
/* Sabitler */
const integer IS_STATIC = 1 ;
const integer IS_PUBLIC = 256 ;
const integer IS_PROTECTED = 512 ;
const integer IS_PRIVATE = 1024 ;
const integer IS_ABSTRACT = 2 ;
const integer IS_FINAL = 4 ;
/* Özellikler */
public $name ;
public $class ;
/* Yöntemler */
__construct ( string $sınıf_veya_yöntem [, string $isim ] )
public static export ( string $sınıf , string $isim [, bool $return = false ] ) : string
public getClosure ( object $object ) : Closure
public getModifiers ( void ) : int
public getPrototype ( void ) : void
public invoke ( object $nesne , string $değiştirgeler ) : mixed
public invokeArgs ( string $nesne , array $değiştirgeler ) : mixed
public isAbstract ( void ) : bool
public isConstructor ( void ) : bool
public isDestructor ( void ) : bool
public isFinal ( void ) : bool
public isPrivate ( void ) : bool
public isProtected ( void ) : bool
public isPublic ( void ) : bool
public isStatic ( void ) : bool
public setAccessible ( bool $accessible ) : void
public __toString ( void ) : string
/* Miras alınan yöntemler */
final private ReflectionFunctionAbstract::__clone ( void ) : void
public ReflectionFunctionAbstract::getFileName ( void ) : string
public ReflectionFunctionAbstract::getName ( void ) : string
public ReflectionFunctionAbstract::getReturnType ( void ) : ReflectionType
abstract public ReflectionFunctionAbstract::__toString ( void ) : void
}

Özellikler

name

Yöntemin ismi.

class

Sınıfın ismi

Öntanımlı Sabitler

ReflectionMethod Değiştiricileri

ReflectionMethod::IS_STATIC

Yöntemin duruk olduğunu belirtir.

ReflectionMethod::IS_PUBLIC

Yöntemin genel bir yöntem olduğunu belirtir

ReflectionMethod::IS_PROTECTED

Yöntemin korunmuş olduğunu belirtir.

ReflectionMethod::IS_PRIVATE

Yöntemin özel olduğunu belirtir.

ReflectionMethod::IS_ABSTRACT

Yöntemin soyut olduğunu belirtir.

ReflectionMethod::IS_FINAL

Yöntemin bir final yöntem olduğunu belirtir.

İçindekiler