DateTime::modify

date_modify

(PHP 5 >= 5.2.0, PHP 7)

DateTime::modify -- date_modifyAlters the timestamp

Açıklama

Nesne yönelimli kullanım

public DateTime::modify ( string $modify ) : DateTime

Yordamsal kullanım

date_modify ( DateTime $object , string $modify ) : DateTime

Alter the timestamp of a DateTime object by incrementing or decrementing in a format accepted by strtotime().

Değiştirgeler

nesne

Sadece yordamsal tarz: date_create() tarafından bir DateTime nesnesi döndürülür. İşlev bu nesnede değişiklik yapar.

modify

Bir tarih/zaman dizgesi. Geçerli biçemler Tarih ve Zaman Biçemleri bölümünde açıklanmıştır.

Dönen Değerler

Değişmiş DateTime nesnesinden başarısızlık durumunda FALSE döner.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
5.3.6 Absolute date/time statements now take effect. Previously, only relative parts were used.
5.3.0Başarı durumunda dönen değer artık NULL değil, DateTime oldu.

Örnekler

Örnek 1 DateTime::modify() example

Nesne yönelimli kullanım

<?php
$date 
= new DateTime('2006-12-12');
$date->modify('+1 day');
echo 
$date->format('Y-m-d');
?>

Yordamsal kullanım

<?php
$date 
date_create('2006-12-12');
date_modify($date'+1 day');
echo 
date_format($date'Y-m-d');
?>

Yukarıdaki örneklerin çıktısı:

2006-12-13

Örnek 2 Beware when adding or subtracting months

<?php
$date 
= new DateTime('2000-12-31');

$date->modify('+1 month');
echo 
$date->format('Y-m-d') . "\n";

$date->modify('+1 month');
echo 
$date->format('Y-m-d') . "\n";
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

2001-01-31
2001-03-03

Ayrıca Bakınız