Öntanımlı Sabitler

Buradaki sabitler bu eklenti için tanımlanmış olup, sadece eklentinin PHP içinde derlenmiş olması veya çalışma anında devingen olarak yüklenmesi halinde kullanılabilir.

XML sabitleri
Sabit Değer Açıklama
XML_ELEMENT_NODE (integer) 1 Düğüm bir DOMElement nesnesidir.
XML_ATTRIBUTE_NODE (integer) 2 Düğüm bir DOMAttr nesnesidir.
XML_TEXT_NODE (integer) 3 Düğüm bir DOMText nesnesidir.
XML_CDATA_SECTION_NODE (integer) 4 Düğüm bir DOMCharacterData nesnesidir.
XML_ENTITY_REF_NODE (integer) 5 Düğüm bir DOMEntityReference nesnesidir.
XML_ENTITY_NODE (integer) 6 Düğüm bir DOMEntity nesnesidir.
XML_PI_NODE (integer) 7 Düğüm bir DOMProcessingInstruction nesnesidir.
XML_COMMENT_NODE (integer) 8 Düğüm bir DOMComment nesnesidir.
XML_DOCUMENT_NODE (integer) 9 Düğüm bir DOMDocument nesnesidir.
XML_DOCUMENT_TYPE_NODE (integer) 10 Düğüm bir DOMDocumentType nesnesidir.
XML_DOCUMENT_FRAG_NODE (integer) 11 Düğüm bir DOMDocumentFragment nesnesidir.
XML_NOTATION_NODE (integer) 12 Düğüm bir DOMNotation nesnesidir.
XML_HTML_DOCUMENT_NODE (integer) 13  
XML_DTD_NODE (integer) 14  
XML_ELEMENT_DECL_NODE (integer) 15  
XML_ATTRIBUTE_DECL_NODE (integer) 16  
XML_ENTITY_DECL_NODE (integer) 17  
XML_NAMESPACE_DECL_NODE (integer) 18  
XML_ATTRIBUTE_CDATA (integer) 1  
XML_ATTRIBUTE_ID (integer) 2  
XML_ATTRIBUTE_IDREF (integer) 3  
XML_ATTRIBUTE_IDREFS (integer) 4  
XML_ATTRIBUTE_ENTITY (integer) 5  
XML_ATTRIBUTE_NMTOKEN (integer) 7  
XML_ATTRIBUTE_NMTOKENS (integer) 8  
XML_ATTRIBUTE_ENUMERATION (integer) 9  
XML_ATTRIBUTE_NOTATION (integer) 10  
DOMException sabitleri
Sabit Değer Açıklama
DOM_PHP_ERR (integer) 0 Hata kodu DOM belirtiminin bir parçası dağil, PHP'nin bir parçasıdır.
DOM_INDEX_SIZE_ERR (integer) 1 İndis veya boyut ya negatiftir ya da izin verilenden büyüktür.
DOMSTRING_SIZE_ERR (integer) 2 Belirtilen metnin boyutu DOMString nesnesine sığmıyordur.
DOM_HIERARCHY_REQUEST_ERR (integer) 3 Yerleştirilen düğüm oraya uygun değildir.
DOM_WRONG_DOCUMENT_ERR (integer) 4 Düğüm oluşturulduğu belgede değil başka bir belgede kullanılmıştır.
DOM_INVALID_CHARACTER_ERR (integer) 5 İsim gibi bir yerde geçersiz veya kuraldışı bir karakter belirtilmiştir.
DOM_NO_DATA_ALLOWED_ERR (integer) 6 Düğüm belirtilen veriyi desteklemiyordur.
DOM_NO_MODIFICATION_ALLOWED_ERR (integer) 7 Değişikliğe izin verilmeyen bir nesnede değişiklik yapılmaya çalışılmıştır.
DOM_NOT_FOUND_ERR (integer) 8 Bağlamda mevcut olmayan bir düğüme gönderim yapılmaya çalışılmıştır.
DOM_NOT_SUPPORTED_ERR (integer) 9 Gerçeklenim istenen nesne türünü veya işlemi desteklemiyordur.
DOM_INUSE_ATTRIBUTE_ERR (integer) 10 Başka bir yerde zaten kullanılmış bir öznitelik eklenmeye çalışılmıştır.
DOM_INVALID_STATE_ERR (integer) 11 Olmayan veya artık kullanılmayan bir nesne kullanılmaya çalışılmıştır.
DOM_SYNTAX_ERR (integer) 12 Geçersiz veya kuraldışı bir dizge belirtilmeye çalışılmıştır.
DOM_INVALID_MODIFICATION_ERR (integer) 13 İlgili nesne türü değiştirilmeye çalışılmıştır.
DOM_NAMESPACE_ERR (integer) 14 İsim alanına göre yanlış bir yoldan bir nesne oluşturulmaya veya değiştirilmeye çalışılmıştır.
DOM_INVALID_ACCESS_ERR (integer) 15 Bir değiştirge veya işlem ilgili nesne tarafından desteklenmiyordur.
DOM_VALIDATION_ERR (integer) 16 insertBefore veya removeChild gibi bir çağrı ile düğüm, kısmi doğruluk bakımından geçersizleştirilmeye çalışılmıştır. Bu istisna oluştuğunda işlem yapılmaz.