DOMElement::getAttributeNode

(PHP 5, PHP 7)

DOMElement::getAttributeNodeİsmi belirtilen öznitelik düğümünü döndürür

Açıklama

DOMElement::getAttributeNode ( string $isim ) : DOMAttr

Düğümün ismi belirtilen öznitelik düğümünü döndürür.

Değiştirgeler

isim

Özniteliğin ismi.

Dönen Değerler

Öznitelik düğümü.

Ayrıca Bakınız