array_udiff_uassoc

(PHP 5, PHP 7)

array_udiff_uassocVeri ve indis karşılaştırması için bir geriçağırım işlevi kullanarak diziler arasındaki farkı indislerine de bakarak bulur

Açıklama

array_udiff_uassoc ( array $dizi1 , array $dizi2 [, array $ ... ], callback $veri_karş_işlevi , callback $anh_karş_işlevi ) : array

Veri ve indis karşılaştırması için bir geriçağırım işlevi kullanarak diziler arasındaki farkı indislerine de bakarak bulur.

Karşılaştırmada array_diff() ve array_udiff() işlevlerinden farklı olarak anahtarlar kullanılır.

Değiştirgeler

dizi1

İlk dizi.

dizi2

İkinci dizi.

veri_karş_işlevi

Veri karşılaştırması için geriçağırım işlevi.

Kullanıcı tarafından sağlanır. Dizi değerlerinin aktarılacağı iki değiştirge kabul etmelidir. Birinci değiştirgenin ikinciden büyük, küçük veya ona eşit olduğu durumlarda sırayla sıfırdan büyük, sıfırdan küçük bir değer veya sıfır döndürmelidir.

Verileri karşılaştırmak için dahili bir işlev kullanan array_diff_assoc() işlevinden farklı olarak bu işlev kullanıcı tanımlı bir işlev kullanır.

anh_karş_işlevi

Anahtarları (indisleri) ayrıca karşılaştırmak için bu işlev kullanılır. Anahtarları karşılaştırmak için dahili bir işlev kullanan array_udiff_assoc() işlevinden farklı olarak bu işlev kullanıcı tanımlı bir işlev kullanır.

Dönen Değerler

Diğer değiştirgelerin hiçbirinde mevcut olmayan tüm dizi1 değerlerini içeren bir dizi ile döner.

Örnekler

Örnek 1 - array_udiff_uassoc() örneği

<?php
class cr {
    private 
$priv_member;
    function 
cr($val)
    {
        
$this->priv_member $val;
    }

    static function 
comp_func_cr($a$b)
    {
        if (
$a->priv_member === $b->priv_member) return 0;
        return (
$a->priv_member $b->priv_member)? 1:-1;
    }

    static function 
comp_func_key($a$b)
    {
        if (
$a === $b) return 0;
        return (
$a $b)? 1:-1;
    }
}
$a = array("0.1" => new cr(9), "0.5" => new cr(12), => new cr(23),
               
=> new cr(4), => new cr(-15),);
$b = array("0.2" => new cr(9), "0.5" => new cr(22), => new cr(3),
               
=> new cr(4), => new cr(-15),);

$result array_udiff_uassoc($a$b, array("cr""comp_func_cr"),
                                     array(
"cr""comp_func_key"));
print_r($result);
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

Array
(
  [0.1] => cr Object
    (
      [priv_member:private] => 9
    )

  [0.5] => cr Object
    (
      [priv_member:private] => 12
    )

  [0] => cr Object
    (
      [priv_member:private] => 23
    )
)

Yukarıdaki örnekte gördüğünüz gibi "1" => new cr(4) çifti her iki dizide de mevcut olduğundan çıktıda gözükmemektedir. 2 geriçağırım işlevi belirtmeyi unutmayın.

Notlar

Bilginize: Bu işlevin bir n boyutlu dizinin tek bir boyutunu ele alacağına dikkat ediniz. Şüphesiz daha fazla sayıda boyutun hesaba katılmasını, örneğin array_udiff_uassoc($dizi1[0], $dizi2[0], "veri_karş_işlevi", "anh_karş_işlevi"); gibi bir kullanımla sağlayabilirsiniz.

Ayrıca Bakınız

 • array_diff() - Dizilerin farkını hesaplar
 • array_diff_assoc() - Dizilerin farkını hesaplarken ek olarak indisleri de karşılaştırır
 • array_udiff() - Veri karşılaştırması için bir geriçağırım işlevi kullanarak diziler arasındaki farkı bulur
 • array_udiff_assoc() - Veri karşılaştırması için bir geriçağırım işlevi kullanarak diziler arasındaki farkı indislerine de bakarak bulur
 • array_intersect() - Dizilerin kesişimini hesaplar
 • array_intersect_assoc() - Dizilerin kesişimini hesaplarken ek olarak indisleri de karşılaştırır
 • array_uintersect() - Veriyi bir geriçağırım işleviyle karşılaştırarak dizilerin kesişimini hesaplar
 • array_uintersect_assoc() - Veriyi bir geriçağırım işleviyle karşılaştırarak dizilerin kesişimini hesaplarken ek olarak indislere de bakar
 • array_uintersect_uassoc() - Veriyi ve indisleri bir geriçağırım işleviyle karşılaştırarak dizilerin kesişimini hesaplarken ek olarak indislere de bakar