import_request_variables

(PHP 4 >= 4.1.0, PHP 5 < 5.4.0)

import_request_variablesGET/POST/Çerez değişkenlerini küresel etki alanına dahil eder

Açıklama

import_request_variables ( string $türler [, string $önek ] ) : bool

GET/POST/Çerez değşkenlerini küresel etki alanına dahil eder. register_globals yönergesine 'Off' atadıysanız fakat bazı değişkenleri küresel etki alanında görmek istiyorsanız bu işlev işinize yarayacaktır.

$_SERVER gibi başka değişkenleri de küresel etki alanına dahil etmek isterseniz extract() işlevini kullanabilirsiniz.

Değiştirgeler

türler

türler değiştirgesini kullanarak küresel etki alanına dahil edeceğiniz istek değişkenlerini belirtebilirsiniz. GET, POST ve Cookie için sırayla 'G', 'P' ve 'C' karakterlerini belirtebilirsiniz. Bu karakterlerin büyük veya küçük harf olmasının bir önemi yoktur. POST, karşıya yüklenen dosya bilgisini dahil eder.

Bilginize:

Harflerin veriliş sırası önemlidir. Örneğin, "GP" olarak belirtilirse, aynı isimli POST değişkenleri GET değişkenlerinin üzerine yazar. GPC dışındaki diğer karakterler iptal edilir.

önek

Küresel etki alanına dahil edilen tüm değişken isimlerinin önüne getirilecek dizge. Örneğin, "userid" isimli bir GET değeri varsa ve önek olarak "pref_" belirtmişseniz $pref_userid isimli bir küresel değişkeniniz olur.

Bilginize:

önek değiştirgesi isteğe bağlı olmakla birlikte bir önek belirtmezseniz veya önek olarak boş bir dizge belirtirseniz E_NOTICE seviyesinde bir uyarı alırsınız. Bu, olası bir güvenlik riskidir. Uyarı seviyesinden hataların gösterilmesini öntanımlı hata raporlama seviyesiyle engelleyebilirsiniz.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE, başarısızlık durumunda FALSE döner.

Örnekler

Örnek 1 - import_request_variables() örneği

<?php
// Bu satır, GET ve POST değişkenlerini "rvar_"
// önekiyle küresel etki alanına dahil edecektir
import_request_variables("gp""rvar_");

echo 
$rvar_foo;
?>

Ayrıca Bakınız