intval

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

intvalBir değişkenin tamsayı değerini döndürür

Açıklama

intval ( mixed $değişken [, int $taban = 10 ] ) : int

Belirtilen değişkenin taban tabanında tamsayı değerini döndürür (10 tabanı öntanımlıdır). İşlev nesnelerle kullanılamaz, aksi takdirde E_NOTICE seviyesinde bir hata çıktılanır ve işlev 1 döndürür.

Değiştirgeler

değişken

Bir tamsayıya dönüştürülecek bir sayıl değer.

taban

Dönüşülecek sayı tabanı.

Dönen Değerler

Başarısızlık durumunda 0, aksi takdirde belirtilen değerin tamsayı değeriyle döner. Boş diziler ve nesneler 0 döndürür. Boş olmayan diziler ve nesneler ise 1 döndürür.

Azami değer sisteme bağlıdır. 32 bitlik sistemlerde işaretli tamsayılar için azami değerler -2147483648 ve 2147483647'dir. Bu bakımdan, böyle sistemlerde örneğin intval('1000000000000') değeri 2147483647 döndürür. 64 bitlik sistemlerde işaretli tamsayılar için azami değer 9223372036854775807'dir.

Dizgeler için dönecek değer genellikle en soldaki karaktere bağlıysa da çoğunlukla 0 döner. Genel kurallar için integer türüne dönüşüm bölümüne bakınız.

Örnekler

Örnek 1 - intval() örnekleri

Aşağıdaki örnekler 32 bitlik sistemler içindir.

<?php
echo intval(42);                      // 42
echo intval(4.2);                     // 4
echo intval('42');                    // 42
echo intval('+42');                   // 42
echo intval('-42');                   // -42
echo intval(042);                     // 34
echo intval('042');                   // 42
echo intval(1e10);                    // 1410065408
echo intval('1e10');                  // 1
echo intval(0x1A);                    // 26
echo intval(42000000);                // 42000000
echo intval(420000000000000000000);   // 0
echo intval('420000000000000000000'); // 2147483647
echo intval(428);                   // 42
echo intval('42'8);                 // 34
echo intval(array());                 // 0
echo intval(array('foo''bar'));     // 1
?>

Notlar

Bilginize:

Belirtilen değişken bir dizge olmadıkça taban değiştirgesinin bir etkisi yoktur.

Ayrıca Bakınız