is_object

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

is_objectDeğişken object türünde mi diye bakar

Açıklama

is_object ( mixed $değişken ) : bool

Belirtilen değişken object türündeyse TRUE döner.

Değiştirgeler

değişken

Sınanacak değişken.

Dönen Değerler

Belirtilen değişken object türündeyse TRUE aksi takdirde FALSE döner.

Örnekler

Örnek 1 - is_object() örneği

<?php
// Nesnemizi bir diziye dönüştürecek bir işlev tanımlayalım
function get_students($obj) {
    if(!
is_object($obj)) {
        return(
false);
    }

     return(
$obj->students);
}

// Yeni bir sınıfı örnekleyip bazı değerlerle içini dolduralım
$obj = new stdClass();
$obj->students = array('Kalle''Ross''Felipe');

var_dump(get_students(null));
var_dump(get_students($obj));
?>

Notlar

Bilginize:

Değer olarak, dizgeleştirilmiş bir değerden elde edilen sınıf tanımı olmayan bir nesne için (gettype() işlevi object döndürse bile) işlev FALSE döndürecektir.

Ayrıca Bakınız

  • is_bool() - Değişken boolean türünde mi diye bakar
  • is_int() - Değişken bir tamsayı mı diye bakar
  • is_float() - Değişken float türünde mi diye bakar
  • is_string() - Değişken string türünde mi diye bakar
  • is_array() - Değişkenin bir dizi içerip içermediğine bakar