is_array

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

is_arrayDeğişkenin bir dizi içerip içermediğine bakar

Açıklama

is_array ( mixed $değişken ) : bool

Belirtilen değişken bir dizi içeriyorsa TRUE döner.

Değiştirgeler

değişken

Sınanacak değişken.

Dönen Değerler

Belirtilen değişken bir dizi içeriyorsa TRUE, aksi takdirde FALSE döner.

Örnekler

Örnek 1 - Değişken içeriğinin bir dizi olup olmadığının sınanması

<?php
$yes 
= array('bu''bir''dizidir');

echo 
is_array($yes) ? 'Dizi' 'Dizi değil';
echo 
"\n";

$no 'bu bir dizgedir';

echo 
is_array($no) ? 'Dizi' 'Dizi değil';
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

Dizi
Dizi değil

Ayrıca Bakınız

  • is_float() - Değişken float türünde mi diye bakar
  • is_int() - Değişken bir tamsayı mı diye bakar
  • is_string() - Değişken string türünde mi diye bakar
  • is_object() - Değişken object türünde mi diye bakar