Güvenli kipte yasaklı/kısıtlı işlevler

Güvenli kip ile sınırlanmış işlev listesi hala yanlış veya eksik olabilir.

Güvenli kiple sınırlı işlevler
İşlev Kısıtlama
dbmopen() Üzerinde işlem yapılan dosya ve dizinlerin sahibinin betiği çalıştıran kullanıcı ile aynı olup olmadığı sınanır.
dbase_open() Üzerinde işlem yapılan dosya ve dizinlerin sahibinin betiği çalıştıran kullanıcı ile aynı olup olmadığı sınanır.
filepro() Üzerinde işlem yapılan dosya ve dizinlerin sahibinin betiği çalıştıran kullanıcı ile aynı olup olmadığı sınanır.
filepro_rowcount() Üzerinde işlem yapılan dosya ve dizinlerin sahibinin betiği çalıştıran kullanıcı ile aynı olup olmadığı sınanır.
filepro_retrieve() Üzerinde işlem yapılan dosya ve dizinlerin sahibinin betiği çalıştıran kullanıcı ile aynı olup olmadığı sınanır.
ifx_* sql_safe_mode kısıtlamaları, (!= safe mode)
ingres_* sql_safe_mode kısıtlamaları, (!= safe mode)
mysql_* sql_safe_mode kısıtlamaları, (!= safe mode)
pg_lo_import() Üzerinde işlem yapılan dosya ve dizinlerin sahibinin betiği çalıştıran kullanıcı ile aynı olup olmadığı sınanır.
posix_mkfifo() Betiğin çalıştığı dizinin sahibinin betiği çalıştıran kullanıcı ile aynı olup olmadığı sınanır.
putenv() safe_mode_protected_env_vars ve safe_mode_allowed_env_vars yönergelerine tabidir. Ayrıca, putenv() işlevine de bakınız.
move_uploaded_file() Üzerinde işlem yapılan dosya ve dizinlerin sahibinin betiği çalıştıran kullanıcı ile aynı olup olmadığı sınanır.
chdir() Betiğin çalıştığı dizinin sahibinin betiği çalıştıran kullanıcı ile aynı olup olmadığı sınanır.
dl() Bu işlev, PHP güvenli kipte çalışırken iptal edilir.
ter tırnak işleci Bu işlev, PHP güvenli kipte çalışırken iptal edilir.
shell_exec() (ters tırnakların işlevsel eşdeğeri) Bu işlev, PHP güvenli kipte çalışırken iptal edilir.
exec() Sadece safe_mode_exec_dir altındaki çalıştırılabilirleri bu işlevle çalıştırabilirsiniz. Uygulamaya bağlı sebeplerle çalıştırılabilirlerin dosya yolunda .. bileşenlerine izin verilmez. Bu işlevin değiştirgeleri üzerinde escapeshellcmd()işlevi çalıştırılır.
system() Sadece safe_mode_exec_dir altındaki çalıştırılabilirleri bu işlevle çalıştırabilirsiniz. Uygulamaya bağlı sebeplerle çalıştırılabilirlerin dosya yolunda .. bileşenlerine izin verilmez. Bu işlevin değiştirgeleri üzerinde escapeshellcmd()işlevi çalıştırılır.
passthru() Sadece safe_mode_exec_dir altındaki çalıştırılabilirleri bu işlevle çalıştırabilirsiniz. Uygulamaya bağlı sebeplerle çalıştırılabilirlerin dosya yolunda .. bileşenlerine izin verilmez. Bu işlevin değiştirgeleri üzerinde escapeshellcmd()işlevi çalıştırılır.
popen() Sadece safe_mode_exec_dir altındaki çalıştırılabilirleri bu işlevle çalıştırabilirsiniz. Uygulamaya bağlı sebeplerle çalıştırılabilirlerin dosya yolunda .. bileşenlerine izin verilmez. Bu işlevin değiştirgeleri üzerinde escapeshellcmd()işlevi çalıştırılır.
fopen() Betiğin çalıştığı dizinin sahibinin betiği çalıştıran kullanıcı ile aynı olup olmadığı sınanır.
mkdir() Betiğin çalıştığı dizinin sahibinin betiği çalıştıran kullanıcı ile aynı olup olmadığı sınanır.
rmdir() Betiğin çalıştığı dizinin sahibinin betiği çalıştıran kullanıcı ile aynı olup olmadığı sınanır.
rename() Üzerinde işlem yapılan dosya ve dizinlerin sahibinin betiği çalıştıran kullanıcı ile aynı olup olmadığı sınanır. Betiğin çalıştığı dizinin sahibinin betiği çalıştıran kullanıcı ile aynı olup olmadığı sınanır.
unlink() Üzerinde işlem yapılan dosya ve dizinlerin sahibinin betiği çalıştıran kullanıcı ile aynı olup olmadığı sınanır. Betiğin çalıştığı dizinin sahibinin betiği çalıştıran kullanıcı ile aynı olup olmadığı sınanır.
copy() Üzerinde işlem yapılan dosya ve dizinlerin sahibinin betiği çalıştıran kullanıcı ile aynı olup olmadığı sınanır. Betiğin çalıştığı dizinin sahibinin betiği çalıştıran kullanıcı ile aynı olup olmadığı sınanır. (kaynak ve hedef üzerinde)
chgrp() Üzerinde işlem yapılan dosya ve dizinlerin sahibinin betiği çalıştıran kullanıcı ile aynı olup olmadığı sınanır.
chown() Üzerinde işlem yapılan dosya ve dizinlerin sahibinin betiği çalıştıran kullanıcı ile aynı olup olmadığı sınanır.
chmod() Üzerinde işlem yapılan dosya ve dizinlerin sahibinin betiği çalıştıran kullanıcı ile aynı olup olmadığı sınanır. Ek olarak, SUID, SGID ve yapışkan bitleri tanımlayamazsınız.
touch() Üzerinde işlem yapılan dosya ve dizinlerin sahibinin betiği çalıştıran kullanıcı ile aynı olup olmadığı sınanır. Betiğin çalıştığı dizinin sahibinin betiği çalıştıran kullanıcı ile aynı olup olmadığı sınanır.
symlink() Üzerinde işlem yapılan dosya ve dizinlerin sahibinin betiği çalıştıran kullanıcı ile aynı olup olmadığı sınanır. Betiğin çalıştığı dizinin sahibinin betiği çalıştıran kullanıcı ile aynı olup olmadığı sınanır. (bilgi: sadece hedef sınanır)
link() Üzerinde işlem yapılan dosya ve dizinlerin sahibinin betiği çalıştıran kullanıcı ile aynı olup olmadığı sınanır. Betiğin çalıştığı dizinin sahibinin betiği çalıştıran kullanıcı ile aynı olup olmadığı sınanır. (bilgi: sadece hedef sınanır)
apache_request_headers() Güvenli kipte, authorization ile başlayan başlıklar (harf büyüklüğüne duyarsız) döndürülmeyecektir.
header() Güvenli kipte, betiğin kullanıcı kimliği WWW-Authenticate başlığının realm kısmına eklenir (HTTP Kimlik doğrulamasında bu başlık etkinse).
PHP_AUTH değişkenleri Güvenli kipte, PHP_AUTH_USER, PHP_AUTH_PW ve AUTH_TYPE değişkenleri $_SERVER içinde bulunmaz. Yine de, bundan bağımsız olarak, USER yerine REMOTE_USER kullanabilirsiniz (bilgi: sadece PHP 4.3.0'dan beri etkindir).
highlight_file(), show_source() Üzerinde işlem yapılan dosya ve dizinlerin sahibinin betiği çalıştıran kullanıcı ile aynı olup olmadığı sınanır. Betiğin çalıştığı dizinin sahibinin betiği çalıştıran kullanıcı ile aynı olup olmadığı sınanır.
parse_ini_file() Üzerinde işlem yapılan dosya ve dizinlerin sahibinin betiği çalıştıran kullanıcı ile aynı olup olmadığı sınanır. Betiğin çalıştığı dizinin sahibinin betiği çalıştıran kullanıcı ile aynı olup olmadığı sınanır.
set_time_limit() safe_mode etkinse etkisizdir.
max_execution_time safe_mode etkinse etkisizdir.
mail() Güvenli kipte, 5. değiştirge iptal edilir.
session_start() session.save_handler yönergesinde files öntanımlı ise betiğin sahibi session.save_path dizininin sahibi ile aynı olmak zorundadır.
Tüm dosya sistemi ve akım işlevleri. Üzerinde işlem yapılan dosya ve dizinlerin sahibinin betiği çalıştıran kullanıcı ile aynı olup olmadığı sınanır. Betiğin çalıştığı dizinin sahibinin betiği çalıştıran kullanıcı ile aynı olup olmadığı sınanır. (safe_mode_include_dir php.ini yönergesine bakınız.)