array_diff_key

(PHP 5 >= 5.1.0, PHP 7)

array_diff_keyDizilerin farkını hesaplarken indisleri karşılaştırır

Açıklama

array_diff_key ( array $dizi1 , array $dizi2 [, array $... ] ) : array

dizi1 ile dizi2'yi karşılaştırır ve farkı döndürür. Değerler yerine anahtarları karşılaştırması dışında array_diff() işlevi gibidir.

Değiştirgeler

dizi1

Karşılaştırılacak dizi.

dizi2

Karşılaştırılacak diğer dizi.

...

Karşılaştırılacak diğer diziler.

Dönen Değerler

Diğer tüm değiştirgelerde mevcut olmayan dizi1 anahtarlarından oluşan bir dizi döner.

Örnekler

Örnek 1 - array_diff_key() örneği

İki anahtarın eşit olması için sadece ve sadece (string) $anahtar1 === (string) $anahtar2 olmalıdır. Başka bir deyişle, anahtarların dizgesel gösterimleri aynı olmalıdır.

<?php
$array1 
= array('blue'  => 1'red'  => 2'green'  => 3'purple' => 4);
$array2 = array('green' => 5'blue' => 6'yellow' => 7'cyan'   => 8);

var_dump(array_diff_key($array1$array2));
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

array(2) {
 ["red"]=>
 int(2)
 ["purple"]=>
 int(4)
}

Notlar

Bilginize:

Bu işlev n boyutlu bir dizinin sadece bir boyutunu karşılaştırır. Daha derinliğine karşılaştırmalar yapmak için array_diff_key($dizi1[0], $dizi2[0]); sözdizimini kullanabilirsiniz.

Ayrıca Bakınız

 • array_diff() - Dizilerin farkını hesaplar
 • array_udiff() - Veri karşılaştırması için bir geriçağırım işlevi kullanarak diziler arasındaki farkı bulur
 • array_diff_assoc() - Dizilerin farkını hesaplarken ek olarak indisleri de karşılaştırır
 • array_diff_uassoc() - Dizilerin farkını hesaplarken ek olarak bir geriçağırım işlevi üzerinden indisleri de karşılaştırır
 • array_udiff_assoc() - Veri karşılaştırması için bir geriçağırım işlevi kullanarak diziler arasındaki farkı indislerine de bakarak bulur
 • array_udiff_uassoc() - Veri ve indis karşılaştırması için bir geriçağırım işlevi kullanarak diziler arasındaki farkı indislerine de bakarak bulur
 • array_diff_ukey() - Karşılaştırma için bir geriçağırım işlevi kullanarak dizilerin farkını hesaplar
 • array_intersect() - Dizilerin kesişimini hesaplar
 • array_intersect_assoc() - Dizilerin kesişimini hesaplarken ek olarak indisleri de karşılaştırır
 • array_intersect_uassoc() - Dizilerin kesişimini hesaplarken ek olarak bir geriçağırım işlevi üzerinden indisleri de karşılaştırır
 • array_intersect_key() - Karşılaştırma için anahtarları kullanarak dizilerin kesişimini hesaplar
 • array_intersect_ukey() - Anahtarları karşılaştırmak için bir geriçağırım işlevi kullanarak dizilerin kesişimini hesaplar