each

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

eachBir diziden, gösterici konumundaki anahtar değer çiftini döndürdükten sonra göstericiyi bir ilerletir

Açıklama

each ( array &$dizi ) : array

Belirtilen diziden, gösterici konumundaki anahtar değer çiftini döndürür ve göstericiyi bir ilerletir.

each() işini bitirdikten sonra dizi göstericisi bir sonraki elemana konumlanır; eğer gösterici zaten sonuncu elemandaysa gösterici sonuncudan sonraki olmayan elemana konumlanır. Diziyi baştan taramak isterseniz göstericiyi reset() ile dizinin başlangıcına taşımanız gerekir.

Değiştirgeler

dizi

Üzerinde işlem yapılacak dizi.

Dönen Değerler

dizi dizisinin göstericisinin üzerinde bulunduğu anahtar değer çifti ile döner. Bu çift dört elemanlı, 0, 1, key ve value anahtarlarına sahip bir dizi olarak döner. 0 ve key elemanları anahtarı, 1 ve value ise değeri içerir.

Eğer gösterici sonuncu dizi elemanının sonrasındaysa each() işlevi FALSE döndürür.

Örnekler

Örnek 1 - each() örnekleri

<?php
$foo 
= array("bob""fred""jussi""jouni""egon""marliese");
$bar each($foo);
print_r($bar);
?>

$bar şu anahtar değer çiftlerini içerir:

Array
(
  [1] => bob
  [value] => bob
  [0] => 0
  [key] => 0
)

<?php
$foo 
= array("Robert" => "Bob""Seppo" => "Sepi");
$bar each($foo);
print_r($bar);
?>

$bar şu anahtar değer çiftlerini içerir:

Array
(
  [1] => Bob
  [value] => Bob
  [0] => Robert
  [key] => Robert
)

each() genellikle bir diziyi taramak için list() işleviyle birlikte kullanılır. Örnek:

Örnek 2 - each() ile bir dizinin taranması

<?php
$fruit 
= array('a' => 'apple''b' => 'banana''c' => 'cranberry');

reset($fruit);
while (list(
$key$val) = each($fruit)) {
    echo 
"$key => $val\n";
}
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

a => apple
b => banana
c => cranberry

Dikkat

Bir dizinin bir değişkene atanması özgün dizi göstericisini sıfırladığından yukarıdaki örnekte $fruit dizisini döngü içinde başka bir değişkene atamamız sonsuz bir döngüye sebep olurdu.

Uyarı

each() işlevi nesne de kabul eder fakat beklenmedik sonuçlar verebilir. Bu bakımdan nesne öğelerinin each() ile taranması önerilmez.

Ayrıca Bakınız

 • key() - Bir diziden gösterici konumundaki anahtarı döndürür
 • list() - Değişkenlere bir dizi gibi atama yapar
 • current() - Bir diziden gösterici konumundaki elemanı döndürür
 • reset() - Bir dizinin dahili göstericisini ilk elemana konumlar
 • next() - Dahili dizi göstericisini bir ilerletir
 • prev() - Dahili dizi göstericisini bir geriletir
 • foreach
 • Nesne Yineleme