end

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

endBir dizinin dahili göstericisini sonuncu elemana konumlandırır

Açıklama

end ( array &$dizi ) : mixed

end() işlevi dizi'nin dahili göstericisini son elemana kadar ilerletir ve bu elemanın değerini döndürür.

Değiştirgeler

dizi

İşlev tarafından değiştirileceği için bu dizi gönderimli olarak aktarılır. Yani, burada bir işlevin dönüş değerini kullanamazsınız. Gönderimli aktarılabilmesi için gerçek bir değişken belirtilmelidir.

Dönen Değerler

Dizi boşsa FALSE yoksa son elemanın değeri.

Örnekler

Örnek 1 - end() örneği

<?php

$meyveler 
= array('muşmula''zerdali''iğde');
echo 
end($meyveler); // iğde

?>

Ayrıca Bakınız

  • current() - Bir diziden gösterici konumundaki elemanı döndürür
  • each() - Bir diziden, gösterici konumundaki anahtar değer çiftini döndürdükten sonra göstericiyi bir ilerletir
  • prev() - Dahili dizi göstericisini bir geriletir
  • reset() - Bir dizinin dahili göstericisini ilk elemana konumlar
  • next() - Dahili dizi göstericisini bir ilerletir