scandir

(PHP 5, PHP 7)

scandirBelirtilen dizindeki alt dizinleri ve dosyaları listeler

Açıklama

scandir ( string $dizin [, int $sıralama_türü = 0 [, resource $bağlam ]] ) : array

Belirtilen dizin içindeki dosya ve dizinleri içeren dizi ile döner.

Değiştirgeler

dizin

İçeriği taranacak dizin.

sıralama_türü

Abecesel olarak küçükten büyüğe sıralama öntanımlıdır. Bu değiştirgeye sıfırdan farklı bir değer atarsanız sıralama büyükten küçüğe doğru yapılır.

bağlam

bağlam değiştirgesinin açıklaması için akımlar bölümüne bakınız.

Dönen Değerler

Başarılı olduğunda dosya ve dizin isimlerini içeren bir dizi ile aksi takdirde FALSE değeriyle döner. Eğer belirtilen dizin bir dizin değilse FALSE döner ve E_WARNING seviyesinde bir hata üretilir.

Örnekler

Örnek 1 - Basit bir scandir() örneği

<?php
$dir    
'/tmp';
$files1 scandir($dir);
$files2 scandir($dir1);

print_r($files1);
print_r($files2);
?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

Array
(
  [0] => .
  [1] => ..
  [2] => bar.php
  [3] => foo.txt
  [4] => somedir
)
Array
(
  [0] => somedir
  [1] => foo.txt
  [2] => bar.php
  [3] => ..
  [4] => .
)

Örnek 2 - PHP 4 için scandir() örneği

<?php
$dir 
"/tmp";
$dh  opendir($dir);
while (
false !== ($filename readdir($dh))) {
    
$files[] = $filename;
}

sort($files);

print_r($files);

rsort($files);

print_r($files);

?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

Array
(
  [0] => .
  [1] => ..
  [2] => bar.php
  [3] => foo.txt
  [4] => somedir
)
Array
(
  [0] => somedir
  [1] => foo.txt
  [2] => bar.php
  [3] => ..
  [4] => .
)

Notlar

İpucu

fopen sarmalayıcıları etkin kılınmışsa bu işlevde dosya ismi olarak bir URL belirtebilirsiniz. Dosya isminin nasıl belirtilebileceği hakkında bilgi edinmek için fopen() işlevine bakınız. Sarmalayıcıların neler yapabildiği, kullanım bilgileri ve bunlar tarafından kullanılan öntanımlı değişkenler hakkında bilgi edinmek için ise Desteklenen Protokoller ve Sarmalayıcılar bölümüne bakınız.

Ayrıca Bakınız

 • opendir() - Belirtilen dizin için bir tanıtıcı döndürür
 • readdir() - Dizinden bir girdinin ismini okur
 • glob() - Bir kalıpla eşleşen dosya yollarını bulur
 • is_dir() - Bir dosyanın bir dizin olup olmadığını söyler
 • sort() - Bir diziyi sıralar