ArithmeticError

(PHP 7)

Giriş

Matematiksel işlemler yapılırken bir hata oluştuğunda ArithmeticError yavrulanır. PHP 7.0'da bu hatalara, negatif miktarda bit kaydırma yapmaya çalışırken veya bir tamsayının olası sınırlarının dışına çıkan bir değerle sonuçlanan intdiv() çağrıları dahildir.

Sınıf Sözdizimi

ArithmeticError extends Error {
/* Miras alınan özellikler */
protected string $message ;
protected int $code ;
protected string $file ;
protected int $line ;
/* Miras alınan yöntemler */
final public Error::getMessage ( void ) : string
final public Error::getPrevious ( void ) : Throwable
final public Error::getCode ( void ) : mixed
final public Error::getFile ( void ) : string
final public Error::getLine ( void ) : int
final public Error::getTrace ( void ) : array
final public Error::getTraceAsString ( void ) : string
public Error::__toString ( void ) : string
final private Error::__clone ( void ) : void
}