CompileError

(PHP 7 > 7.3.0)

Giriş

CompileError bazı derleme hatalarında yavrulanır, evvelve ölümcül hatalarda yavrulanırdı.

Sınıf Sözdizimi

CompileError extends Error {
/* Miras alınan özellikler */
protected string $message ;
protected int $code ;
protected string $file ;
protected int $line ;
/* Miras alınan yöntemler */
final public Error::getMessage ( void ) : string
final public Error::getPrevious ( void ) : Throwable
final public Error::getCode ( void ) : mixed
final public Error::getFile ( void ) : string
final public Error::getLine ( void ) : int
final public Error::getTrace ( void ) : array
final public Error::getTraceAsString ( void ) : string
public Error::__toString ( void ) : string
final private Error::__clone ( void ) : void
}