TypeError

(PHP 7)

Giriş

TypeError sınıfının yavrulanabildiği 3 senaryo vardır. İlki, bir işleve aktarılan değiştirge türünün bildirilen değiştirge türü ile uyuşmamasıdır. İkincisi, bir işlevden dönen bir değerin işlevin bildirilen dönüş türü ile uyuşmamasıdır. Üçüncüsü, yerleşik bir PHP işlevine geçersiz sayıda değiştirge aktarımıdır (sadece strict kipte).

Sınıf Sözdizimi

TypeError extends Error {
/* Miras alınan özellikler */
protected string $message ;
protected int $code ;
protected string $file ;
protected int $line ;
/* Miras alınan yöntemler */
final public Error::getMessage ( void ) : string
final public Error::getPrevious ( void ) : Throwable
final public Error::getCode ( void ) : mixed
final public Error::getFile ( void ) : string
final public Error::getLine ( void ) : int
final public Error::getTrace ( void ) : array
final public Error::getTraceAsString ( void ) : string
public Error::__toString ( void ) : string
final private Error::__clone ( void ) : void
}