boolval

(PHP 5 >= 5.5.0, PHP 7)

boolvalGet the boolean value of a variable

Açıklama

boolval ( mixed $var ) : bool

Returns the boolean value of var.

Değiştirgeler

var

The scalar value being converted to a boolean.

Dönen Değerler

The boolean value of var.

Örnekler

Örnek 1 boolval() examples

<?php
echo '0:        '.(boolval(0) ? 'true' 'false')."\n";
echo 
'42:       '.(boolval(42) ? 'true' 'false')."\n";
echo 
'0.0:      '.(boolval(0.0) ? 'true' 'false')."\n";
echo 
'4.2:      '.(boolval(4.2) ? 'true' 'false')."\n";
echo 
'"":       '.(boolval("") ? 'true' 'false')."\n";
echo 
'"string": '.(boolval("string") ? 'true' 'false')."\n";
echo 
'"0":      '.(boolval("0") ? 'true' 'false')."\n";
echo 
'"1":      '.(boolval("1") ? 'true' 'false')."\n";
echo 
'[1, 2]:   '.(boolval([12]) ? 'true' 'false')."\n";
echo 
'[]:       '.(boolval([]) ? 'true' 'false')."\n";
echo 
'stdClass: '.(boolval(new stdClass) ? 'true' 'false')."\n";
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

0:    false
42:    true
0.0:   false
4.2:   true
"":    false
"string": true
"0":   false
"1":   true
[1, 2]:  true
[]:    false
stdClass: true

Ayrıca Bakınız

 • floatval() - Bir değişkenin gerçek sayı değerini döndürür
 • intval() - Bir değişkenin tamsayı değerini döndürür
 • strval() - Bir değişkenin dizgesel değerini döndürür
 • settype() - Bir değişkenin türünü belirler
 • is_bool() - Değişken boolean türünde mi diye bakar
 • Type juggling