is_float

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

is_floatDeğişken float türünde mi diye bakar

Açıklama

is_float ( mixed $değişken ) : bool

Belirtilen değişken float türündeyse TRUE döner.

Bilginize:

Değişkenin değerinin bir sayı veya bir sayısal dizge olup olmadığını öğrenmek istiyorsanız is_numeric() işlevini kullanın.

Değiştirgeler

değişken

Sınanacak değişken.

Dönen Değerler

Belirtilen değişken float türündeyse TRUE aksi takdirde FALSE döner.

Örnekler

Örnek 1 - is_float() örneği

<?php
if (is_float(27.25)) {
    echo 
"float türünde\n";
} else {
    echo 
"float türünde değil\n";
}
var_dump(is_float('abc'));
var_dump(is_float(23));
var_dump(is_float(23.5));
var_dump(is_float(1e7));  //Bilimsel gösterim
var_dump(is_float(true));
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

float türünde
bool(false)
bool(false)
bool(true)
bool(true)
bool(false)

Ayrıca Bakınız

  • is_bool() - Değişken boolean türünde mi diye bakar
  • is_int() - Değişken bir tamsayı mı diye bakar
  • is_numeric() - Değişken bir sayı veya bir sayısal dizge mi diye bakar
  • is_string() - Değişken string türünde mi diye bakar
  • is_array() - Değişkenin bir dizi içerip içermediğine bakar
  • is_object() - Değişken object türünde mi diye bakar