The DateTimeImmutable class

(PHP 5 >= 5.5.0, PHP 7)

Giriş

Bu sınıf DateTime ile aynı şekilde davranış gösterir, tek farkı kendisini asla değiştirmez ve yeni bir nesne döndürür.

Sınıf Sözdizimi

DateTimeImmutable implements DateTimeInterface {
/* Miras alınan sabitler */
const string DateTimeInterface::ATOM = "Y-m-d\TH:i:sP" ;
const string DateTimeInterface::COOKIE = "l, d-M-Y H:i:s T" ;
const string DateTimeInterface::ISO8601 = "Y-m-d\TH:i:sO" ;
const string DateTimeInterface::RFC822 = "D, d M y H:i:s O" ;
const string DateTimeInterface::RFC850 = "l, d-M-y H:i:s T" ;
const string DateTimeInterface::RFC1036 = "D, d M y H:i:s O" ;
const string DateTimeInterface::RFC1123 = "D, d M Y H:i:s O" ;
const string DateTimeInterface::RFC2822 = "D, d M Y H:i:s O" ;
const string DateTimeInterface::RFC3339 = "Y-m-d\TH:i:sP" ;
const string DateTimeInterface::RFC3339_EXTENDED = "Y-m-d\TH:i:s.vP" ;
const string DateTimeInterface::RSS = "D, d M Y H:i:s O" ;
const string DateTimeInterface::W3C = "Y-m-d\TH:i:sP" ;
/* Yöntemler */
public __construct ([ string $time = "now" [, DateTimeZone $timezone = NULL ]] )
public add ( DateInterval $interval ) : DateTimeImmutable
public static createFromFormat ( string $format , string $time [, DateTimeZone $timezone ] ) : DateTimeImmutable
public static createFromMutable ( DateTime $datetime ) : DateTimeImmutable
public static getLastErrors ( void ) : array
public modify ( string $modify ) : DateTimeImmutable
public static __set_state ( array $array ) : DateTimeImmutable
public setDate ( int $year , int $month , int $day ) : DateTimeImmutable
public setISODate ( int $year , int $week [, int $day = 1 ] ) : DateTimeImmutable
public setTime ( int $hour , int $minute [, int $second = 0 [, int $microseconds = 0 ]] ) : DateTimeImmutable
public setTimestamp ( int $unixtimestamp ) : DateTimeImmutable
public sub ( DateInterval $interval ) : DateTimeImmutable
public diff ( DateTimeInterface $datetime2 [, bool $absolute = FALSE ] ) : DateInterval
public format ( string $format ) : string
public getOffset ( void ) : int
public getTimestamp ( void ) : int
public getTimezone ( void ) : DateTimeZone
public __wakeup ( void )
}

İçindekiler