DOMDocument::createCDATASection

(PHP 5, PHP 7)

DOMDocument::createCDATASectionYeni bir CDATA düğümü oluşturur

Açıklama

DOMDocument::createCDATASection ( string $veri ) : DOMCDATASection

Yeni bir DOMCDATASection nesnesi oluşturur. Bu düğüm, DomNode::append_child() gibi bir yöntemle belgeye yerleştirilmedikçe belgede gösterilmez.

Değiştirgeler

veri

CDATA içeriği.

Dönen Değerler

Bir hata oluşursa FALSE yoksa yeni bir DOMCDATASection nesnesi döner.

Ayrıca Bakınız