DOMDocument::createAttributeNS

(PHP 5, PHP 7)

DOMDocument::createAttributeNSYeni bir isim alanlı öznitelik düğümü oluşturur

Açıklama

DOMDocument::createAttributeNS ( string $uri , string $önekliAd ) : DOMAttr

Yeni bir DOMAttr nesnesi oluşturur. Bu düğüm, DomNode::append_child() gibi bir yöntemle belgeye yerleştirilmedikçe belgede gösterilmez.

Değiştirgeler

uri

İsim alanını betimleyen adres.

önekliAd

önek:öznitelik biçeminde etiket ismi.

Dönen Değerler

Bir hata oluşursa FALSE yoksa yeni bir DOMAttr nesnesi döner.

Hatalar/İstisnalar

DOM_INVALID_CHARACTER_ERR

önekliAd geçersiz karakter içeriyorsa oluşur.

DOM_NAMESPACE_ERR

önekliAd, isim alanlı bir etiket adı olarak uygun değilse oluşur.

Ayrıca Bakınız