DOMDocument::createComment

(PHP 5, PHP 7)

DOMDocument::createCommentYeni bir açıklama düğümü oluşturur

Açıklama

DOMDocument::createComment ( string $veri ) : DOMComment

Yeni bir DOMComment nesnesi oluşturur. Bu düğüm, DomNode::append_child() gibi bir yöntemle belgeye yerleştirilmedikçe belgede gösterilmez.

Değiştirgeler

veri

Açıklamanın içeriği.

Dönen Değerler

Bir hata oluşursa FALSE yoksa yeni bir DOMComment nesnesi döner.

Ayrıca Bakınız