DOMDocument::createEntityReference

(PHP 5, PHP 7)

DOMDocument::createEntityReferenceYeni bir öğe bildirimi düğümü oluşturur

Açıklama

DOMDocument::createEntityReference ( string $isim ) : DOMEntityReference

Yeni bir DOMEntityReference nesnesi oluşturur. Bu düğüm, DomNode::append_child() gibi bir yöntemle belgeye yerleştirilmedikçe belgede gösterilmez.

Değiştirgeler

isim

Öğe gönderiminin içeriği. Bir & ile başlayıp ; ile biten bir tire imi öğe bildirimine bir örnektir.

Dönen Değerler

Bir hata oluşursa FALSE yoksa yeni bir DOMEntityReference nesnesi döner.

Hatalar/İstisnalar

DOM_INVALID_CHARACTER_ERR

isim geçersiz karakter içeriyorsa oluşur.

Ayrıca Bakınız