DOMDocument::createDocumentFragment

(PHP 5, PHP 7)

DOMDocument::createDocumentFragmentYeni bir belge bölütü oluşturur

Açıklama

DOMDocument::createDocumentFragment ( void ) : DOMDocumentFragment

Yeni bir DOMDocumentFragment nesnesi oluşturur. Bu düğüm, DomNode::append_child() gibi bir yöntemle belgeye yerleştirilmedikçe belgede gösterilmez.

Dönen Değerler

Bir hata oluşursa FALSE yoksa yeni bir DOMDocumentFragment nesnesi döner.

Ayrıca Bakınız