Lisa tipurilor de resurse

Urmează lista funcțiilor ce creează, utilizează sau sidtrug resurse PHP. Funcția is_resource() poate fi utilizată pentru a determina dacă o variabilă este o resursă, iar funcția get_resource_type() va întoarce tipul acestei resurse.

Tipuri de Resurse
Denumire a tipului resursei Creată de Utilizată de Distrusă de Definiție
aspell aspell_new() aspell_check(), aspell_check_raw(), aspell_suggest() Nu este Dicționar Aspell
bzip2 bzopen() bzerrno(), bzerror(), bzerrstr(), bzflush(), bzread(), bzwrite() bzclose() Fișier Bzip2
COM com_load() com_invoke(), com_propget(), com_get(), com_propput(), com_set(), com_propput() Nu este Referință la un obiect COM
VARIANT
cpdf cpdf_open() cpdf_page_init(), cpdf_finalize_page(), cpdf_finalize(), cpdf_output_buffer(), cpdf_save_to_file(), cpdf_set_current_page(), cpdf_begin_text(), cpdf_end_text(), cpdf_show(), cpdf_show_xy(), cpdf_text(), cpdf_set_font(), cpdf_set_leading(), cpdf_set_text_rendering(), cpdf_set_horiz_scaling(), cpdf_set_text_rise(), cpdf_set_text_matrix(), cpdf_set_text_pos(), cpdf_set_text_pos(), cpdf_set_word_spacing(), cpdf_continue_text(), cpdf_stringwidth(), cpdf_save(), cpdf_translate(), cpdf_restore(), cpdf_scale(), cpdf_rotate(), cpdf_setflat(), cpdf_setlinejoin(), cpdf_setlinecap(), cpdf_setmiterlimit(), cpdf_setlinewidth(), cpdf_setdash(), cpdf_moveto(), cpdf_rmoveto(), cpdf_curveto(), cpdf_lineto(), cpdf_rlineto(), cpdf_circle(), cpdf_arc(), cpdf_rect(), cpdf_closepath(), cpdf_stroke(), cpdf_closepath_fill_stroke(), cpdf_fill_stroke(), cpdf_clip(), cpdf_fill(), cpdf_setgray_fill(), cpdf_setgray_stroke(), cpdf_setgray(), cpdf_setrgbcolor_fill(), cpdf_setrgbcolor_stroke(), cpdf_setrgbcolor(), cpdf_add_outline(), cpdf_set_page_animation(), cpdf_import_jpeg(), cpdf_place_inline_image(), cpdf_add_annotation() cpdf_close() Document PDF cu biblioteca CPDF
cpdf outline
conexiune cubrid cubrid_connect() cubrid_connect_with_url() cubrid_col_get() cubrid_col_size() cubrid_commit() cubrid_drop() cubrid_execute() cubrid_get_autocommit() cubrid_get_charset() cubrid_get_class_name() cubrid_get_db_parameter() cubrid_get_server_info() cubrid_get() cubrid_insert_id() cubrid_is_instance() cubrid_lob_export() cubrid_lob_get() cubrid_lob_send() cubrid_lock_read() cubrid_lock_write() cubrid_prepare() cubrid_put() cubrid_rollback() cubrid_schema() cubrid_seq_drop() cubrid_seq_insert() cubrid_seq_put() cubrid_set_add() cubrid_set_autocommit() cubrid_set_db_parameter() cubrid_set_drop() cubrid_affected_rows() cubrid_client_encoding() cubrid_errno() cubrid_error() cubrid_list_dbs() cubrid_ping() cubrid_query() cubrid_real_escape_string() cubrid_close() cubrid_disconnect() Conexiune la o bază de date CUBRID
conexiune cubrid persistentă cubrid_pconnect() cubrid_pconnect_with_url() cubrid_col_get() cubrid_col_size() cubrid_commit() cubrid_drop() cubrid_execute() cubrid_get_autocommit() cubrid_get_charset() cubrid_get_class_name() cubrid_get_db_parameter() cubrid_get_server_info() cubrid_get() cubrid_insert_id() cubrid_is_instance() cubrid_lob_export() cubrid_lob_get() cubrid_lob_send() cubrid_lock_read() cubrid_lock_write() cubrid_prepare() cubrid_put() cubrid_rollback() cubrid_schema() cubrid_seq_drop() cubrid_seq_insert() cubrid_seq_put() cubrid_set_add() cubrid_set_autocommit() cubrid_set_db_parameter() cubrid_set_drop() cubrid_affected_rows() cubrid_client_encoding() cubrid_errno() cubrid_error() cubrid_list_dbs() cubrid_ping() cubrid_query() cubrid_real_escape_string() cubrid_lob2_new() Conexiune persistentă la o bază de date CUBRID
interpelare cubrid cubrid_prepare() cubrid_execute() cubrid_query() cubrid_unbuffered_query() cubrid_bind() cubrid_column_names() cubrid_column_types() cubrid_current_oid() cubrid_execute() cubrid_free_result() cubrid_get_query_timeout() cubrid_move_cursor() cubrid_next_result() cubrid_num_cols() cubrid_num_rows() cubrid_set_query_timeout() cubrid_data_seek() cubrid_fetch_array() cubrid_fetch_assoc() cubrid_fetch_field() cubrid_fetch_lengths() cubrid_fetch_object() cubrid_fetch_row() cubrid_field_flags() cubrid_field_len() cubrid_field_name() cubrid_field_seek() cubrid_field_table() cubrid_field_type() cubrid_num_fields() cubrid_result() cubrid_lob2_bind() cubrid_close_prepare() cubrid_close_request() Interpelare CUBRID
lob cubrid cubrid_lob_get() cubrid_lob_export() cubrid_lob_send() cubrid_lob_size() cubrid_lob_close() None
cubrid lob2 cubrid_lob2_new() cubrid_fetch() cubrid_fetch_row() cubrid_fetch_array() cubrid_fetch_assoc() cubrid_fetch_object() cubrid_lob2_export() cubrid_lob2_import() cubrid_lob2_read() cubrid_lob2_write() cubrid_lob2_tell() cubrid_lob2_tell64() cubrid_lob2_seek() cubrid_lob2_seek64() cubrid_lob2_size() cubrid_lob2_size64() cubrid_lob2_close() None
curl curl_copy_handle(), curl_init() curl_copy_handle(), curl_errno(), curl_error(), curl_exec(), curl_getinfo(), curl_setopt() curl_close() Sesiune Curl
dbm dbmopen() dbmexists(), dbmfetch(), dbminsert(), dbmreplace(), dbmdelete(), dbmfirstkey(), dbmnextkey() dbmclose() Legătură către o bază de date DBM
dba dba_open() dba_delete(), dba_exists(), dba_fetch(), dba_firstkey(), dba_insert(), dba_nextkey(), dba_optimize(), dba_replace(), dba_sync() dba_close() Legătură către o bază da date DBA
dba persistent dba_popen() dba_delete(), dba_exists(), dba_fetch(), dba_firstkey(), dba_insert(), dba_nextkey(), dba_optimize(), dba_replace(), dba_sync() Nu este Legătură persistentă către o bază de date DBA
dbase dbase_open() dbase_pack(), dbase_add_record(), dbase_replace_record(), dbase_delete_record(), dbase_get_record(), dbase_get_record_with_names(), dbase_numfields(), dbase_numrecords() dbase_close() Legătură către o bază da date Dbase
dbx_link_object dbx_connect() dbx_query() dbx_close() Conexiune dbx
dbx_result_object dbx_query() Nu este Rezultat dbx
xpath context
xpath object
fbsql link fbsql_change_user(), fbsql_connect() fbsql_autocommit(), fbsql_blob_size(), fbsql_clob_size(), fbsql_commit(), fbsql_change_user(), fbsql_create_blob(), fbsql_create_db(), fbsql_create_clob(), fbsql_data_seek(), fbsql_database_password(), fbsql_database(), fbsql_db_query(), fbsql_db_status(), fbsql_drop_db(), fbsql_errno(), fbsql_error(), fbsql_get_autostart_info(), fbsql_hostname(), fbsql_insert_id(), fbsql_list_dbs(), fbsql_password(), fbsql_read_blob(), fbsql_read_clob(), fbsql_rollback(), fbsql_select_db(), fbsql_set_password(), fbsql_set_transaction(), fbsql_start_db(), fbsql_stop_db(), fbsql_username() fbsql_close() Legătură către o bază da date fbsql
fbsql plink fbsql_change_user(), fbsql_pconnect() fbsql_autocommit(), fbsql_change_user(), fbsql_create_db(), fbsql_data_seek(), fbsql_db_query(), fbsql_drop_db(), fbsql_select_db(), fbsql_errno(), fbsql_error(), fbsql_insert_id(), fbsql_list_dbs() Nu este Legătură persistentă către o bază da date fbsql
fbsql result fbsql_db_query(), fbsql_list_dbs(), fbsql_query(), fbsql_list_fields(), fbsql_list_tables(), fbsql_tablename() fbsql_affected_rows(), fbsql_fetch_array(), fbsql_fetch_assoc(), fbsql_fetch_field(), fbsql_fetch_lengths(), fbsql_fetch_object(), fbsql_fetch_row(), fbsql_field_flags(), fbsql_field_name(), fbsql_field_len(), fbsql_field_seek(), fbsql_field_table(), fbsql_field_type(), fbsql_next_result(), fbsql_num_fields(), fbsql_num_rows(), fbsql_result(), fbsql_num_rows() fbsql_free_result() Rezultat fbsql
fdf fdf_open() fdf_create(), fdf_save(), fdf_get_value(), fdf_set_value(), fdf_next_field_name(), fdf_set_ap(), fdf_set_status(), fdf_get_status(), fdf_set_file(), fdf_get_file(), fdf_set_flags(), fdf_set_opt(), fdf_set_submit_form_action(), fdf_set_javascript_action() fdf_close() Fișier FDF
ftp ftp_connect(), ftp_ssl_connect() ftp_login(), ftp_pwd(), ftp_cdup(), ftp_chdir(), ftp_mkdir(), ftp_rmdir(), ftp_nlist(), ftp_rawlist(), ftp_systype(), ftp_pasv(), ftp_get(), ftp_fget(), ftp_put(), ftp_fput(), ftp_size(), ftp_mdtm(), ftp_rename(), ftp_delete(), ftp_site(), ftp_alloc(), ftp_chmod(), ftp_exec(), ftp_get_option(), ftp_nb_continue(), ftp_nb_fget(), ftp_nb_fput(), ftp_nb_get(), ftp_nb_put(), ftp_raw(), ftp_set_option() ftp_close() Torent FTP
gd imagecreate(), imagecreatefromgd(), imagecreatefromgd2(), imagecreatefromgd2part(), imagecreatefromgif(), imagecreatefromjpeg(), imagecreatefrompng(), imagecreatefromwbmp(), imagecreatefromstring(), imagecreatefromxbm(), imagecreatefromxpm(), imagecreatetruecolor(), imagerotate() imagearc(), imagechar(), imagecharup(), imagecolorallocate(), imagecolorat(), imagecolorclosest(), imagecolorexact(), imagecolorresolve(), imagegammacorrect(), imagegammacorrect(), imagecolorset(), imagecolorsforindex(), imagecolorstotal(), imagecolortransparent(), imagecopy(), imagecopyresized(), imagedashedline(), imagefill(), imagefilledpolygon(), imagefilledrectangle(), imagefilltoborder(), imagegif(), imagepng(), imagejpeg(), imagewbmp(), imageinterlace(), imageline(), imagepolygon(), imagepstext(), imagerectangle(), imagerotate(), imagesetpixel(), imagestring(), imagestringup(), imagesx(), imagesy(), imagettftext(), imagefilledarc(), imageellipse(), imagefilledellipse(), imagecolorclosestalpha(), imagecolorexactalpha(), imagecolorresolvealpha(), imagecopymerge(), imagecopymergegray(), imagecopyresampled(), imagetruecolortopalette(), imagesetbrush(), imagesettile(), imagesetthickness(), image2wbmp(), imagealphablending(), imageantialias(), imagecolorallocatealpha(), imagecolorclosesthwb(), imagecolordeallocate(), imagecolormatch(), imagefilter(), imagefttext(), imagegd(), imagegd2(), imageistruecolor(), imagelayereffect(), imagepalettecopy(), imagesavealpha(), imagesetstyle(), imagexbm() imagedestroy() Imagine GD
gd font imageloadfont() imagechar(), imagecharup(), imagefontheight() Nu este Font pentru GD
gd PS encoding
gd PS font imagepsloadfont() imagepstext(), imagepsslantfont(), imagepsextendfont(), imagepsencodefont(), imagepsbbox() imagepsfreefont() Font PS pentru GD
GMP integer gmp_init() gmp_intval(), gmp_strval(), gmp_add(), gmp_sub(), gmp_mul(), gmp_div_q(), gmp_div_r(), gmp_div_qr(), gmp_div(), gmp_mod(), gmp_divexact(), gmp_cmp(), gmp_neg(), gmp_abs(), gmp_sign(), gmp_fact(), gmp_sqrt(), gmp_sqrtrm(), gmp_perfect_square(), gmp_pow(), gmp_powm(), gmp_prob_prime(), gmp_gcd(), gmp_gcdext(), gmp_invert(), gmp_legendre(), gmp_jacobi(), gmp_random(), gmp_and(), gmp_or(), gmp_xor(), gmp_setbit(), gmp_clrbit(), gmp_scan0(), gmp_scan1(), gmp_popcount(), gmp_hamdist() Nu este Număr GMP
hyperwave document hw_cp(), hw_docbyanchor(), hw_getremote(), hw_getremotechildren() hw_children(), hw_childrenobj(), hw_getparents(), hw_getparentsobj(), hw_getchildcoll(), hw_getchildcollobj(), hw_getremote(), hw_getsrcbydestobj(), hw_getandlock(), hw_gettext(), hw_getobjectbyquerycoll(), hw_getobjectbyquerycollobj(), hw_getchilddoccoll(), hw_getchilddoccollobj(), hw_getanchors(), hw_getanchorsobj(), hw_inscoll(), hw_pipedocument(), hw_unlock() hw_deleteobject() Obiect Hyperwave
hyperwave link hw_connect() hw_children(), hw_childrenobj(), hw_cp(), hw_deleteobject(), hw_docbyanchor(), hw_docbyanchorobj(), hw_errormsg(), hw_edittext(), hw_error(), hw_getparents(), hw_getparentsobj(), hw_getchildcoll(), hw_getchildcollobj(), hw_getremote(), hw_getremotechildren(), hw_getsrcbydestobj(), hw_getobject(), hw_getandlock(), hw_gettext(), hw_getobjectbyquery(), hw_getobjectbyqueryobj(), hw_getobjectbyquerycoll(), hw_getobjectbyquerycollobj(), hw_getchilddoccoll(), hw_getchilddoccollobj(), hw_getanchors(), hw_getanchorsobj(), hw_mv(), hw_incollections(), hw_info(), hw_inscoll(), hw_insdoc(), hw_insertdocument(), hw_insertobject(), hw_mapid(), hw_modifyobject(), hw_pipedocument(), hw_unlock(), hw_who(), hw_getusername() hw_close(), hw_free_document() Legătură către un server Hyperwave
hyperwave link persistent hw_pconnect() hw_children(), hw_childrenobj(), hw_cp(), hw_deleteobject(), hw_docbyanchor(), hw_docbyanchorobj(), hw_errormsg(), hw_edittext(), hw_error(), hw_getparents(), hw_getparentsobj(), hw_getchildcoll(), hw_getchildcollobj(), hw_getremote(), hw_getremotechildren(), hw_getsrcbydestobj(), hw_getobject(), hw_getandlock(), hw_gettext(), hw_getobjectbyquery(), hw_getobjectbyqueryobj(), hw_getobjectbyquerycoll(), hw_getobjectbyquerycollobj(), hw_getchilddoccoll(), hw_getchilddoccollobj(), hw_getanchors(), hw_getanchorsobj(), hw_mv(), hw_incollections(), hw_info(), hw_inscoll(), hw_insdoc(), hw_insertdocument(), hw_insertobject(), hw_mapid(), hw_modifyobject(), hw_pipedocument(), hw_unlock(), hw_who(), hw_getusername() Nu este Legătură persistentă către un server Hyperwave
icap icap_open() icap_fetch_event(), icap_list_events(), icap_store_event(), icap_snooze(), icap_list_alarms(), icap_delete_event() icap_close() Legătură către un server icap
imap imap_open() imap_append(), imap_body(), imap_check(), imap_createmailbox(), imap_delete(), imap_deletemailbox(), imap_expunge(), imap_fetchbody(), imap_fetchstructure(), imap_headerinfo(), imap_header(), imap_headers(), imap_listmailbox(), imap_getmailboxes(), imap_get_quota(), imap_status(), imap_listsubscribed(), imap_set_quota(), imap_set_quota(), imap_getsubscribed(), imap_mail_copy(), imap_mail_move(), imap_num_msg(), imap_num_recent(), imap_ping(), imap_renamemailbox(), imap_reopen(), imap_subscribe(), imap_undelete(), imap_unsubscribe(), imap_scanmailbox(), imap_mailboxmsginfo(), imap_fetchheader(), imap_uid(), imap_msgno(), imap_search(), imap_fetch_overview() imap_close() Legătură către un server IMAP, POP3
imap chain persistent
imap persistent
ingres ingres_connect() ingres_query(), ingres_num_rows(), ingres_num_fields(), ingres_field_name(), ingres_field_type(), ingres_field_nullable(), ingres_field_length(), ingres_field_precision(), ingres_field_scale(), ingres_fetch_array(), ingres_fetch_row(), ingres_fetch_object(), ingres_rollback(), ingres_commit(), ingres_autocommit() ingres_close() Legătură către o bază de date ingresII
ingres persistent ingres_pconnect() ingres_query(), ingres_num_rows(), ingres_num_fields(), ingres_field_name(), ingres_field_type(), ingres_field_nullable(), ingres_field_length(), ingres_field_precision(), ingres_field_scale(), ingres_fetch_array(), ingres_fetch_row(), ingres_fetch_object(), ingres_rollback(), ingres_commit(), ingres_autocommit() Nu este Legătură persistentă către o bază de date ingresII
interbase blob
interbase link ibase_connect() ibase_query(), ibase_prepare(), ibase_trans() ibase_close() Legătură către o bază de date Interbase
interbase link persistent ibase_pconnect() ibase_query(), ibase_prepare(), ibase_trans() Nu este Legătură persistentă către o bază de date Interbase
interbase query ibase_prepare() ibase_execute() ibase_free_query() Interpelare Interbase
interbase result ibase_query() ibase_fetch_row(), ibase_fetch_object(), ibase_field_info(), ibase_num_fields() ibase_free_result() Rezultat Interbase
interbase transaction ibase_trans() ibase_commit() ibase_rollback() Tranzacție Interbase
java
ldap link ldap_connect(), ldap_search() ldap_count_entries(), ldap_first_attribute(), ldap_first_entry(), ldap_get_attributes(), ldap_get_dn(), ldap_get_entries(), ldap_get_values(), ldap_get_values_len(), ldap_next_attribute(), ldap_next_entry() ldap_close() Conexiune ldap
ldap result ldap_read() ldap_add(), ldap_compare(), ldap_bind(), ldap_count_entries(), ldap_delete(), ldap_errno(), ldap_error(), ldap_first_attribute(), ldap_first_entry(), ldap_get_attributes(), ldap_get_dn(), ldap_get_entries(), ldap_get_values(), ldap_get_values_len(), ldap_get_option(), ldap_list(), ldap_modify(), ldap_mod_add(), ldap_mod_replace(), ldap_next_attribute(), ldap_next_entry(), ldap_mod_del(), ldap_set_option(), ldap_unbind() ldap_free_result() Rezultat al căutării în ldap
ldap result entry
mcal mcal_open(), mcal_popen() mcal_create_calendar(), mcal_rename_calendar(), mcal_rename_calendar(), mcal_delete_calendar(), mcal_fetch_event(), mcal_list_events(), mcal_append_event(), mcal_store_event(), mcal_delete_event(), mcal_list_alarms(), mcal_event_init(), mcal_event_set_category(), mcal_event_set_title(), mcal_event_set_description(), mcal_event_set_start(), mcal_event_set_end(), mcal_event_set_alarm(), mcal_event_set_class(), mcal_next_recurrence(), mcal_event_set_recur_none(), mcal_event_set_recur_daily(), mcal_event_set_recur_weekly(), mcal_event_set_recur_monthly_mday(), mcal_event_set_recur_monthly_wday(), mcal_event_set_recur_yearly(), mcal_fetch_current_stream_event(), mcal_event_add_attribute(), mcal_expunge() mcal_close() Legătură către un server de calendar
SWFAction
SWFBitmap
SWFButton
SWFDisplayItem
SWFFill
SWFFont
SWFGradient
SWFMorph
SWFMovie
SWFShape
SWFSprite
SWFText
SWFTextField
mnogosearch agent
mnogosearch result
msql link msql_connect() msql(), msql_create_db(), msql_createdb(), msql_drop_db(), msql_drop_db(), msql_select_db(), msql_select_db() msql_close() Legătură către o bază de date mSQL
msql link persistent msql_pconnect() msql(), msql_create_db(), msql_createdb(), msql_drop_db(), msql_drop_db(), msql_select_db(), msql_select_db() Nu este Legătură persistentă către o bază de date mSQL
msql query msql_db_query(), msql_list_dbs(), msql_list_fields(), msql_list_tables(), msql_query() msql(), msql_affected_rows(), msql_data_seek(), msql_dbname(), msql_fetch_array(), msql_fetch_field(), msql_fetch_object(), msql_fetch_row(), msql_field_seek(), msql_field_table(), msql_field_flags(), msql_field_len(), msql_field_name(), msql_field_type(), msql_num_fields(), msql_num_rows(), msql_numfields(), msql_numrows(), msql_result() msql_free_result(), msql_free_result() Rezultat mSQL
mssql link mssql_connect() mssql_query(), mssql_select_db() mssql_close() Legătură către o bază de date Microsoft SQL Server
mssql link persistent mssql_pconnect() mssql_query(), mssql_select_db() Nu este Legătură persistentă către o bază de date Microsoft SQL Server
mssql result mssql_query() mssql_data_seek(), mssql_fetch_array(), mssql_fetch_field(), mssql_fetch_object(), mssql_fetch_row(), mssql_field_length(), mssql_field_name(), mssql_field_seek(), mssql_field_type(), mssql_num_fields(), mssql_num_rows(), mssql_result() mssql_free_result() Rezultat Microsoft SQL Server
mysql link mysql_connect() mysql_affected_rows(), mysql_change_user(), mysql_create_db(), mysql_data_seek(), mysql_db_name(), mysql_db_query(), mysql_drop_db(), mysql_errno(), mysql_error(), mysql_insert_id(), mysql_list_dbs(), mysql_list_fields(), mysql_list_tables(), mysql_query(), mysql_result(), mysql_select_db(), mysql_tablename(), mysql_get_host_info(), mysql_get_proto_info(), mysql_get_server_info() mysql_close() Legătură către o bază de date MySQL
mysql link persistent mysql_pconnect() mysql_affected_rows(), mysql_change_user(), mysql_create_db(), mysql_data_seek(), mysql_db_name(), mysql_db_query(), mysql_drop_db(), mysql_errno(), mysql_error(), mysql_insert_id(), mysql_list_dbs(), mysql_list_fields(), mysql_list_tables(), mysql_query(), mysql_result(), mysql_select_db(), mysql_tablename(), mysql_get_host_info(), mysql_get_proto_info(), mysql_get_server_info() Nu este Legătură persistentă către o bază de date MySQL
mysql result mysql_db_query(), mysql_list_dbs(), mysql_list_fields(), mysql_list_processes(), mysql_list_tables(), mysql_query(), mysql_unbuffered_query() mysql_data_seek(), mysql_db_name(), mysql_fetch_array(), mysql_fetch_assoc(), mysql_fetch_field(), mysql_fetch_lengths(), mysql_fetch_object(), mysql_fetch_row(), mysql_fetch_row(), mysql_field_flags(), mysql_field_name(), mysql_field_len(), mysql_field_seek(), mysql_field_table(), mysql_field_type(), mysql_num_fields(), mysql_num_rows(), mysql_result(), mysql_tablename() mysql_free_result() Rezultat MySQL
oci8 collection oci_new_collection() OCI-Collection::append(), OCI-Collection::assign(), OCI-Collection::assignElem(), OCI-Collection::getElem(), OCI-Collection::max(), OCI-Collection::size(), OCI-Collection::trim() OCI-Collection::free() Colecție Oracle
oci8 connection oci_connect(), oci_pconnect(), oci_new_connect() oci_commit(), oci_error(), oci_new_cursor(), oci_parse(), oci_password_change(), oci_rollback(), oci_server_version(), oci_set_action(), oci_set_client_identifier(), oci_set_client_info(), oci_set_module_name() oci_close() Conexiune către o bază de date Oracle
oci8 lob oci_new_descriptor() OCI-Lob::append(), OCI-Lob::close(), OCI-Lob::eof(), OCI-Lob::erase(), OCI-Lob::export(), OCI-Lob::flush(), OCI-Lob::getBuffering(), OCI-Lob::import(), OCI-Lob::load(), OCI-Lob::read(), OCI-Lob::rewind(), OCI-Lob::save(), OCI-Lob::saveFile(), OCI-Lob::seek(), OCI-Lob::setBuffering(), OCI-Lob::size(), OCI-Lob::tell(), OCI-Lob::truncate(), OCI-Lob::write(), OCI-Lob::writeTemporary(), OCI-Lob::writeToFile(), oci_lob_copy(), oci_lob_is_equal() OCI-Lob::free() Obiectele largi Oracle
oci8 statement oci_parse(), oci_new_cursor() oci_bind_array_by_name(), oci_bind_by_name(), oci_cancel(), oci_define_by_name(), oci_error() oci_execute(), oci_fetch_all(), oci_fetch_array(), oci_fetch_assoc(), oci_fetch_object(), oci_fetch_row(), oci_fetch(), oci_field_is_null(), oci_field_name(), oci_field_precision(), oci_field_scale(), oci_field_size(), oci_field_type_raw(), oci_field_type(), oci_num_fields(), oci_num_rows(), oci_result(), oci_set_prefetch(), oci_statement_type() oci_free_statement() Cursor Oracle
odbc link odbc_connect() odbc_autocommit(), odbc_commit(), odbc_error(), odbc_errormsg(), odbc_exec(), odbc_tables(), odbc_tableprivileges(), odbc_do(), odbc_prepare(), odbc_columns(), odbc_columnprivileges(), odbc_procedurecolumns(), odbc_specialcolumns(), odbc_rollback(), odbc_setoption(), odbc_gettypeinfo(), odbc_primarykeys(), odbc_foreignkeys(), odbc_procedures(), odbc_statistics() odbc_close() Legătură către o bază de date ODBC
odbc link persistent odbc_pconnect() odbc_autocommit(), odbc_commit(), odbc_error(), odbc_errormsg(), odbc_exec(), odbc_tables(), odbc_tableprivileges(), odbc_do(), odbc_prepare(), odbc_columns(), odbc_columnprivileges(), odbc_procedurecolumns(), odbc_specialcolumns(), odbc_rollback(), odbc_setoption(), odbc_gettypeinfo(), odbc_primarykeys(), odbc_foreignkeys(), odbc_procedures(), odbc_statistics() Nu este Legătură persistentă către o bază de date ODBC
odbc result odbc_prepare() odbc_binmode(), odbc_cursor(), odbc_execute(), odbc_fetch_into(), odbc_fetch_row(), odbc_field_name(), odbc_field_num(), odbc_field_type(), odbc_field_len(), odbc_field_precision(), odbc_field_scale(), odbc_longreadlen(), odbc_num_fields(), odbc_num_rows(), odbc_result(), odbc_result_all(), odbc_setoption() odbc_free_result() Rezultat ODBC
birdstep link
birdstep result
OpenSSL key openssl_get_privatekey(), openssl_get_publickey() openssl_sign(), openssl_seal(), openssl_open(), openssl_verify() openssl_free_key() Cheie OpenSSL
OpenSSL X.509 openssl_x509_read() openssl_x509_parse(), openssl_x509_checkpurpose() openssl_x509_free() Cheie publică
pdf document pdf_new() pdf_add_bookmark(), pdf_add_launchlink(), pdf_add_locallink(), pdf_add_note(), pdf_add_pdflink(), pdf_add_weblink(), pdf_arc(), pdf_attach_file(), pdf_begin_page(), pdf_circle(), pdf_clip(), pdf_closepath(), pdf_closepath_fill_stroke(), pdf_closepath_stroke(), pdf_concat(), pdf_continue_text(), pdf_curveto(), pdf_end_page(), pdf_endpath(), pdf_fill(), pdf_fill_stroke(), pdf_findfont(), pdf_get_buffer(), pdf_get_image_height(), pdf_get_image_width(), pdf_get_parameter(), pdf_get_value(), pdf_lineto(), pdf_moveto(), pdf_open_ccitt(), pdf_open_file(), pdf_open_image_file(), pdf_place_image(), pdf_rect(), pdf_restore(), pdf_rotate(), pdf_save(), pdf_scale(), pdf_setdash(), pdf_setflat(), pdf_setfont(), pdf_setgray(), pdf_setgray_fill(), pdf_setgray_stroke(), pdf_setlinecap(), pdf_setlinejoin(), pdf_setlinewidth(), pdf_setmiterlimit(), pdf_setpolydash(), pdf_setrgbcolor(), pdf_setrgbcolor_fill(), pdf_setrgbcolor_stroke(), pdf_set_border_color(), pdf_set_border_dash(), pdf_set_border_style(), pdf_set_char_spacing(), pdf_set_duration(), pdf_set_font(), pdf_set_horiz_scaling(), pdf_set_parameter(), pdf_set_text_pos(), pdf_set_text_rendering(), pdf_set_value(), pdf_set_word_spacing(), pdf_show(), pdf_show_boxed(), pdf_show_xy(), pdf_skew(), pdf_stringwidth(), pdf_stroke(), pdf_translate(), pdf_add_thumbnail(), pdf_arcn(), pdf_begin_pattern(), pdf_begin_template(), pdf_end_pattern(), pdf_end_template(), pdf_initgraphics(), pdf_makespotcolor(), pdf_set_info(), pdf_setcolor(), pdf_setmatrix(), pdf_open_memory_image() pdf_close(), pdf_delete() Document PDF
pdf image pdf_open_image(), pdf_open_image_file(), pdf_open_memory_image() pdf_get_image_height(), pdf_get_image_width(), pdf_open_CCITT(), pdf_place_image() pdf_close_image() Imagine într-un fișier PDF
pdf object
pdf outline
pgsql large object pg_lo_open() pg_lo_open(), pg_lo_create(), pg_lo_read(), pg_lo_read_all(), pg_lo_seek(), pg_lo_tell(), pg_lo_unlink(), pg_lo_write() pg_lo_close() PostgreSQL Large Object
pgsql link pg_connect() pg_affected_rows(), pg_query(), pg_send_query(), pg_get_result(), pg_connection_busy(), pg_connection_reset(), pg_connection_status(), pg_last_error(), pg_last_notice(), pg_lo_create(), pg_lo_export(), pg_lo_import(), pg_lo_open(), pg_lo_unlink(), pg_host(), pg_port(), pg_dbname(), pg_options(), pg_copy_from(), pg_copy_to(), pg_end_copy(), pg_put_line(), pg_tty(), pg_trace(), pg_untrace(), pg_set_client_encoding(), pg_client_encoding(), pg_metadata(), pg_convert(), pg_insert(), pg_select(), pg_delete(), pg_update() pg_close() Legătură către o bază de date PostgreSQL
pgsql link persistent pg_pconnect() pg_affected_rows(), pg_query(), pg_send_query(), pg_get_result(), pg_connection_busy(), pg_connection_reset(), pg_connection_status(), pg_last_error(), pg_last_notice(), pg_lo_create(), pg_lo_export(), pg_lo_import(), pg_lo_open(), pg_lo_unlink(), pg_host(), pg_port(), pg_dbname(), pg_options(), pg_copy_from(), pg_copy_to(), pg_end_copy(), pg_put_line(), pg_tty(), pg_trace(), pg_untrace(), pg_set_client_encoding(), pg_client_encoding(), pg_metadata(), pg_convert(), pg_insert(), pg_select(), pg_delete(), pg_update() Nu este Legătură persistentă către o bază de date PostgreSQL
pgsql result pg_execute(), pg_query(), pg_query_params(), pg_get_result() pg_fetch_array(), pg_fetch_object(), pg_fetch_result(), pg_fetch_row(), pg_field_is_null(), pg_field_name(), pg_field_num(), pg_field_prtlen(), pg_field_size(), pg_field_type(), pg_last_oid(), pg_num_fields(), pg_num_rows(), pg_result_error(), pg_result_status() pg_free_result() Rezultat PostgreSQL
pgsql string
printer
printer brush
printer font
printer pen
pspell pspell_new(), pspell_new_config(), pspell_new_personal() pspell_add_to_personal(), pspell_add_to_session(), pspell_check(), pspell_clear_session(), pspell_config_ignore(), pspell_config_mode(), pspell_config_personal(), pspell_config_repl(), pspell_config_runtogether(), pspell_config_save_repl(), pspell_save_wordlist(), pspell_store_replacement(), pspell_suggest() Nu este Dicționar pspell
pspell config pspell_config_create() pspell_new_config() Nu este Configurație pspell
Sablotron XSLT xslt_create() xslt_closelog(), xslt_openlog(), xslt_run(), xslt_set_sax_handler(), xslt_errno(), xslt_error(), xslt_fetch_result(), xslt_free() xslt_free() Interpretor XSLT
shmop shmop_open() shmop_read(), shmop_write(), shmop_size(), shmop_delete() shmop_close()  
sockets file descriptor set socket() accept_connect(), bind(), connect(), listen(), read(), write() close() Socket
sockets i/o vector
stream opendir() readdir(), rewinddir() closedir() Handle către Dir
stream fopen(), tmpfile() feof(), fflush(), fgetc(), fgetcsv(), fgets(), fgetss(), flock(), fpassthru(), fputs(), fwrite(), fread(), fseek(), ftell(), fstat(), ftruncate(), set_file_buffer(), rewind() fclose() Handle către File
stream popen(), fsockopen(), pfsockopen() feof(), fflush(), fgetc(), fgetcsv(), fgets(), fgetss(), fpassthru(), fputs(), fwrite(), fread() pclose() Handle către Process
socket fflush(), fgetc(), fgetcsv(), fgets(), fgetss(), fpassthru(), fputs(), fwrite(), fread() fclose() Handle către Socket
sybase-db link sybase_connect() sybase_query(), sybase_select_db() sybase_close() Legătură către o bază de date Sybase utilizând biblioteca DB
sybase-db link persistent sybase_pconnect() sybase_query(), sybase_select_db() Nu este Legătură persistentă către o bază de date Sybase utilizând biblioteca DB
sybase-db result sybase_query(), sybase_unbuffered_query() sybase_data_seek(), sybase_fetch_array(), sybase_fetch_field(), sybase_fetch_object(), sybase_fetch_row(), sybase_field_seek(), sybase_num_fields(), sybase_num_rows(), sybase_result() sybase_free_result() Rezultat Sybase utilizând biblioteca DB
sybase-ct link sybase_connect() sybase_affected_rows(), sybase_query(), sybase_select_db() sybase_close() Legătură către o bază de date Sybase utilizând biblioteca CT
sybase-ct link persistent sybase_pconnect() sybase_affected_rows(), sybase_query(), sybase_select_db() Nu este Legătură persistentă către o bază de date Sybase utilizând biblioteca CT
sybase-ct result sybase_query() sybase_data_seek(), sybase_fetch_array(), sybase_fetch_field(), sybase_fetch_object(), sybase_fetch_row(), sybase_field_seek(), sybase_num_fields(), sybase_num_rows(), sybase_result() sybase_free_result() Rezultat Sybase utilizând biblioteca CT
sysvsem sem_get() sem_acquire() sem_release() Semafor System V
sysvshm shm_attach() shm_remove(), shm_put_var(), shm_get_var(), shm_remove_var() shm_detach() Memorie partajată System V
wddx wddx_packet_start() wddx_add_vars() wddx_packet_end() Pachet WDDX
xml xml_parser_create(), xml_parser_create_ns() xml_set_object(), xml_set_element_handler(), xml_set_character_data_handler(), xml_set_processing_instruction_handler(), xml_set_default_handler(), xml_set_unparsed_entity_decl_handler(), xml_set_notation_decl_handler(), xml_set_external_entity_ref_handler(), xml_parse(), xml_get_error_code(), xml_error_string(), xml_get_current_line_number(), xml_get_current_column_number(), xml_get_current_byte_index(), xml_parse_into_struct(), xml_parser_set_option(), xml_parser_get_option() xml_parser_free() Interpretor XML
zlib gzopen() gzeof(), gzgetc(), gzgets(), gzgetss(), gzpassthru(), gzputs(), gzread(), gzrewind(), gzseek(), gztell(), gzwrite() gzclose() Fișier comprimat gz