Özkaynak Türlerinin Listesi

Bu bölümde PHP özkaynaklarını oluşturmak, kullanmak ve yok etmekte kullanılan işlevler listelenmiştir. is_resource() işlevi bir değişkenin bir özkaynak olup olmadığını saptamakta kullanılır. get_resource_type() işlevi ise özkaynağın türünü döndürür.

Özkaynak Türleri
Özkaynak Türünün Adı Oluşturmak için Kullanmak için Yok etmek için Tanımı
aspell aspell_new() aspell_check(), aspell_check_raw(), aspell_suggest() Yok Aspell sözlüğü
bzip2 bzopen() bzerrno(), bzerror(), bzerrstr(), bzflush(), bzread(), bzwrite() bzclose() Bzip2 dosyası
COM com_load() com_invoke(), com_propget(), com_get(), com_propput(), com_set(), com_propput() Yok COM nesne gönderimi
VARIANT
cpdf cpdf_open() cpdf_page_init(), cpdf_finalize_page(), cpdf_finalize(), cpdf_output_buffer(), cpdf_save_to_file(), cpdf_set_current_page(), cpdf_begin_text(), cpdf_end_text(), cpdf_show(), cpdf_show_xy(), cpdf_text(), cpdf_set_font(), cpdf_set_leading(), cpdf_set_text_rendering(), cpdf_set_horiz_scaling(), cpdf_set_text_rise(), cpdf_set_text_matrix(), cpdf_set_text_pos(), cpdf_set_text_pos(), cpdf_set_word_spacing(), cpdf_continue_text(), cpdf_stringwidth(), cpdf_save(), cpdf_translate(), cpdf_restore(), cpdf_scale(), cpdf_rotate(), cpdf_setflat(), cpdf_setlinejoin(), cpdf_setlinecap(), cpdf_setmiterlimit(), cpdf_setlinewidth(), cpdf_setdash(), cpdf_moveto(), cpdf_rmoveto(), cpdf_curveto(), cpdf_lineto(), cpdf_rlineto(), cpdf_circle(), cpdf_arc(), cpdf_rect(), cpdf_closepath(), cpdf_stroke(), cpdf_closepath_fill_stroke(), cpdf_fill_stroke(), cpdf_clip(), cpdf_fill(), cpdf_setgray_fill(), cpdf_setgray_stroke(), cpdf_setgray(), cpdf_setrgbcolor_fill(), cpdf_setrgbcolor_stroke(), cpdf_setrgbcolor(), cpdf_add_outline(), cpdf_set_page_animation(), cpdf_import_jpeg(), cpdf_place_inline_image(), cpdf_add_annotation() cpdf_close() CPDF kütüphanesiyle PDF belge
cpdf outline
cubrid bağlantısı cubrid_connect() cubrid_connect_with_url() cubrid_col_get() cubrid_col_size() cubrid_commit() cubrid_drop() cubrid_execute() cubrid_get_autocommit() cubrid_get_charset() cubrid_get_class_name() cubrid_get_db_parameter() cubrid_get_server_info() cubrid_get() cubrid_insert_id() cubrid_is_instance() cubrid_lob_export() cubrid_lob_get() cubrid_lob_send() cubrid_lock_read() cubrid_lock_write() cubrid_prepare() cubrid_put() cubrid_rollback() cubrid_schema() cubrid_seq_drop() cubrid_seq_insert() cubrid_seq_put() cubrid_set_add() cubrid_set_autocommit() cubrid_set_db_parameter() cubrid_set_drop() cubrid_affected_rows() cubrid_client_encoding() cubrid_errno() cubrid_error() cubrid_list_dbs() cubrid_ping() cubrid_query() cubrid_real_escape_string() cubrid_close() cubrid_disconnect() CUBRID veritabanına bağlantı
kalıcı cubrid bağlantısı cubrid_pconnect() cubrid_pconnect_with_url() cubrid_col_get() cubrid_col_size() cubrid_commit() cubrid_drop() cubrid_execute() cubrid_get_autocommit() cubrid_get_charset() cubrid_get_class_name() cubrid_get_db_parameter() cubrid_get_server_info() cubrid_get() cubrid_insert_id() cubrid_is_instance() cubrid_lob_export() cubrid_lob_get() cubrid_lob_send() cubrid_lock_read() cubrid_lock_write() cubrid_prepare() cubrid_put() cubrid_rollback() cubrid_schema() cubrid_seq_drop() cubrid_seq_insert() cubrid_seq_put() cubrid_set_add() cubrid_set_autocommit() cubrid_set_db_parameter() cubrid_set_drop() cubrid_affected_rows() cubrid_client_encoding() cubrid_errno() cubrid_error() cubrid_list_dbs() cubrid_ping() cubrid_query() cubrid_real_escape_string() cubrid_lob2_new() CUBRID veritabanına kalıcı bağlantı
cubrid isteği cubrid_prepare() cubrid_execute() cubrid_query() cubrid_unbuffered_query() cubrid_bind() cubrid_column_names() cubrid_column_types() cubrid_current_oid() cubrid_execute() cubrid_free_result() cubrid_get_query_timeout() cubrid_move_cursor() cubrid_next_result() cubrid_num_cols() cubrid_num_rows() cubrid_set_query_timeout() cubrid_data_seek() cubrid_fetch_array() cubrid_fetch_assoc() cubrid_fetch_field() cubrid_fetch_lengths() cubrid_fetch_object() cubrid_fetch_row() cubrid_field_flags() cubrid_field_len() cubrid_field_name() cubrid_field_seek() cubrid_field_table() cubrid_field_type() cubrid_num_fields() cubrid_result() cubrid_lob2_bind() cubrid_close_prepare() cubrid_close_request() CUBRID isteği
cubrid lob cubrid_lob_get() cubrid_lob_export() cubrid_lob_send() cubrid_lob_size() cubrid_lob_close() None
cubrid lob2 cubrid_lob2_new() cubrid_fetch() cubrid_fetch_row() cubrid_fetch_array() cubrid_fetch_assoc() cubrid_fetch_object() cubrid_lob2_export() cubrid_lob2_import() cubrid_lob2_read() cubrid_lob2_write() cubrid_lob2_tell() cubrid_lob2_tell64() cubrid_lob2_seek() cubrid_lob2_seek64() cubrid_lob2_size() cubrid_lob2_size64() cubrid_lob2_close() None
curl curl_copy_handle(), curl_init() curl_copy_handle(), curl_errno(), curl_error(), curl_exec(), curl_getinfo(), curl_setopt() curl_close() Curl oturumu
dbm dbmopen() dbmexists(), dbmfetch(), dbminsert(), dbmreplace(), dbmdelete(), dbmfirstkey(), dbmnextkey() dbmclose() DBM veritabanına bağlantı
dba dba_open() dba_delete(), dba_exists(), dba_fetch(), dba_firstkey(), dba_insert(), dba_nextkey(), dba_optimize(), dba_replace(), dba_sync() dba_close() DBA veritabanına bağlantı
dba persistent dba_popen() dba_delete(), dba_exists(), dba_fetch(), dba_firstkey(), dba_insert(), dba_nextkey(), dba_optimize(), dba_replace(), dba_sync() Yok DBA veritabanına kalıcı bağlantı
dbase dbase_open() dbase_pack(), dbase_add_record(), dbase_replace_record(), dbase_delete_record(), dbase_get_record(), dbase_get_record_with_names(), dbase_numfields(), dbase_numrecords() dbase_close() Dbase veritabanına bağlantı
dbx_link_object dbx_connect() dbx_query() dbx_close() dbx bağlantısı
dbx_result_object dbx_query() Yok dbx sonucu
xpath bağlamı
xpath nesnesi
fbsql bağlantısı fbsql_change_user(), fbsql_connect() fbsql_autocommit(), fbsql_blob_size(), fbsql_clob_size(), fbsql_commit(), fbsql_change_user(), fbsql_create_blob(), fbsql_create_db(), fbsql_create_clob(), fbsql_data_seek(), fbsql_database_password(), fbsql_database(), fbsql_db_query(), fbsql_db_status(), fbsql_drop_db(), fbsql_errno(), fbsql_error(), fbsql_get_autostart_info(), fbsql_hostname(), fbsql_insert_id(), fbsql_list_dbs(), fbsql_password(), fbsql_read_blob(), fbsql_read_clob(), fbsql_rollback(), fbsql_select_db(), fbsql_set_password(), fbsql_set_transaction(), fbsql_start_db(), fbsql_stop_db(), fbsql_username() fbsql_close() fbsql veritabanına bağlantı
fbsql plink fbsql_change_user(), fbsql_pconnect() fbsql_autocommit(), fbsql_change_user(), fbsql_create_db(), fbsql_data_seek(), fbsql_db_query(), fbsql_drop_db(), fbsql_select_db(), fbsql_errno(), fbsql_error(), fbsql_insert_id(), fbsql_list_dbs() Yok fbsql veritabanına kalıcı bağlantı
fbsql sonucu fbsql_db_query(), fbsql_list_dbs(), fbsql_query(), fbsql_list_fields(), fbsql_list_tables(), fbsql_tablename() fbsql_affected_rows(), fbsql_fetch_array(), fbsql_fetch_assoc(), fbsql_fetch_field(), fbsql_fetch_lengths(), fbsql_fetch_object(), fbsql_fetch_row(), fbsql_field_flags(), fbsql_field_name(), fbsql_field_len(), fbsql_field_seek(), fbsql_field_table(), fbsql_field_type(), fbsql_next_result(), fbsql_num_fields(), fbsql_num_rows(), fbsql_result(), fbsql_num_rows() fbsql_free_result() fbsql sonucu
fdf fdf_open() fdf_create(), fdf_save(), fdf_get_value(), fdf_set_value(), fdf_next_field_name(), fdf_set_ap(), fdf_set_status(), fdf_get_status(), fdf_set_file(), fdf_get_file(), fdf_set_flags(), fdf_set_opt(), fdf_set_submit_form_action(), fdf_set_javascript_action() fdf_close() FDF Dosyası
ftp ftp_connect(), ftp_ssl_connect() ftp_login(), ftp_pwd(), ftp_cdup(), ftp_chdir(), ftp_mkdir(), ftp_rmdir(), ftp_nlist(), ftp_rawlist(), ftp_systype(), ftp_pasv(), ftp_get(), ftp_fget(), ftp_put(), ftp_fput(), ftp_size(), ftp_mdtm(), ftp_rename(), ftp_delete(), ftp_site(), ftp_alloc(), ftp_chmod(), ftp_exec(), ftp_get_option(), ftp_nb_continue(), ftp_nb_fget(), ftp_nb_fput(), ftp_nb_get(), ftp_nb_put(), ftp_raw(), ftp_set_option() ftp_close() FTP akımı
gd imagecreate(), imagecreatefromgd(), imagecreatefromgd2(), imagecreatefromgd2part(), imagecreatefromgif(), imagecreatefromjpeg(), imagecreatefrompng(), imagecreatefromwbmp(), imagecreatefromstring(), imagecreatefromxbm(), imagecreatefromxpm(), imagecreatetruecolor(), imagerotate() imagearc(), imagechar(), imagecharup(), imagecolorallocate(), imagecolorat(), imagecolorclosest(), imagecolorexact(), imagecolorresolve(), imagegammacorrect(), imagegammacorrect(), imagecolorset(), imagecolorsforindex(), imagecolorstotal(), imagecolortransparent(), imagecopy(), imagecopyresized(), imagedashedline(), imagefill(), imagefilledpolygon(), imagefilledrectangle(), imagefilltoborder(), imagegif(), imagepng(), imagejpeg(), imagewbmp(), imageinterlace(), imageline(), imagepolygon(), imagepstext(), imagerectangle(), imagerotate(), imagesetpixel(), imagestring(), imagestringup(), imagesx(), imagesy(), imagettftext(), imagefilledarc(), imageellipse(), imagefilledellipse(), imagecolorclosestalpha(), imagecolorexactalpha(), imagecolorresolvealpha(), imagecopymerge(), imagecopymergegray(), imagecopyresampled(), imagetruecolortopalette(), imagesetbrush(), imagesettile(), imagesetthickness(), image2wbmp(), imagealphablending(), imageantialias(), imagecolorallocatealpha(), imagecolorclosesthwb(), imagecolordeallocate(), imagecolormatch(), imagefilter(), imagefttext(), imagegd(), imagegd2(), imageistruecolor(), imagelayereffect(), imagepalettecopy(), imagesavealpha(), imagesetstyle(), imagexbm() imagedestroy() GD Resmi
gd yazı tipi imageloadfont() imagechar(), imagecharup(), imagefontheight() Yok GD için yazı tipi
gd PS kodlaması
gd PS yazı tipi imagepsloadfont() imagepstext(), imagepsslantfont(), imagepsextendfont(), imagepsencodefont(), imagepsbbox() imagepsfreefont() GD için PS yazı tipi
GMP tamsayı gmp_init() gmp_intval(), gmp_strval(), gmp_add(), gmp_sub(), gmp_mul(), gmp_div_q(), gmp_div_r(), gmp_div_qr(), gmp_div(), gmp_mod(), gmp_divexact(), gmp_cmp(), gmp_neg(), gmp_abs(), gmp_sign(), gmp_fact(), gmp_sqrt(), gmp_sqrtrm(), gmp_perfect_square(), gmp_pow(), gmp_powm(), gmp_prob_prime(), gmp_gcd(), gmp_gcdext(), gmp_invert(), gmp_legendre(), gmp_jacobi(), gmp_random(), gmp_and(), gmp_or(), gmp_xor(), gmp_setbit(), gmp_clrbit(), gmp_scan0(), gmp_scan1(), gmp_popcount(), gmp_hamdist() Yok GMP Sayı
hyperwave belgesi hw_cp(), hw_docbyanchor(), hw_getremote(), hw_getremotechildren() hw_children(), hw_childrenobj(), hw_getparents(), hw_getparentsobj(), hw_getchildcoll(), hw_getchildcollobj(), hw_getremote(), hw_getsrcbydestobj(), hw_getandlock(), hw_gettext(), hw_getobjectbyquerycoll(), hw_getobjectbyquerycollobj(), hw_getchilddoccoll(), hw_getchilddoccollobj(), hw_getanchors(), hw_getanchorsobj(), hw_inscoll(), hw_pipedocument(), hw_unlock() hw_deleteobject() Hyperwave nesnesi
hyperwave bağlantısı hw_connect() hw_children(), hw_childrenobj(), hw_cp(), hw_deleteobject(), hw_docbyanchor(), hw_docbyanchorobj(), hw_errormsg(), hw_edittext(), hw_error(), hw_getparents(), hw_getparentsobj(), hw_getchildcoll(), hw_getchildcollobj(), hw_getremote(), hw_getremotechildren(), hw_getsrcbydestobj(), hw_getobject(), hw_getandlock(), hw_gettext(), hw_getobjectbyquery(), hw_getobjectbyqueryobj(), hw_getobjectbyquerycoll(), hw_getobjectbyquerycollobj(), hw_getchilddoccoll(), hw_getchilddoccollobj(), hw_getanchors(), hw_getanchorsobj(), hw_mv(), hw_incollections(), hw_info(), hw_inscoll(), hw_insdoc(), hw_insertdocument(), hw_insertobject(), hw_mapid(), hw_modifyobject(), hw_pipedocument(), hw_unlock(), hw_who(), hw_getusername() hw_close(), hw_free_document() Hyperwave sunucusuna bağlantı
hyperwave kalıcı bağlantı hw_pconnect() hw_children(), hw_childrenobj(), hw_cp(), hw_deleteobject(), hw_docbyanchor(), hw_docbyanchorobj(), hw_errormsg(), hw_edittext(), hw_error(), hw_getparents(), hw_getparentsobj(), hw_getchildcoll(), hw_getchildcollobj(), hw_getremote(), hw_getremotechildren(), hw_getsrcbydestobj(), hw_getobject(), hw_getandlock(), hw_gettext(), hw_getobjectbyquery(), hw_getobjectbyqueryobj(), hw_getobjectbyquerycoll(), hw_getobjectbyquerycollobj(), hw_getchilddoccoll(), hw_getchilddoccollobj(), hw_getanchors(), hw_getanchorsobj(), hw_mv(), hw_incollections(), hw_info(), hw_inscoll(), hw_insdoc(), hw_insertdocument(), hw_insertobject(), hw_mapid(), hw_modifyobject(), hw_pipedocument(), hw_unlock(), hw_who(), hw_getusername() Yok Hyperwave sunucusuna kalıcı bağlantı
icap icap_open() icap_fetch_event(), icap_list_events(), icap_store_event(), icap_snooze(), icap_list_alarms(), icap_delete_event() icap_close() icap sunucusuna bağlantı
imap imap_open() imap_append(), imap_body(), imap_check(), imap_createmailbox(), imap_delete(), imap_deletemailbox(), imap_expunge(), imap_fetchbody(), imap_fetchstructure(), imap_headerinfo(), imap_header(), imap_headers(), imap_listmailbox(), imap_getmailboxes(), imap_get_quota(), imap_status(), imap_listsubscribed(), imap_set_quota(), imap_set_quota(), imap_getsubscribed(), imap_mail_copy(), imap_mail_move(), imap_num_msg(), imap_num_recent(), imap_ping(), imap_renamemailbox(), imap_reopen(), imap_subscribe(), imap_undelete(), imap_unsubscribe(), imap_scanmailbox(), imap_mailboxmsginfo(), imap_fetchheader(), imap_uid(), imap_msgno(), imap_search(), imap_fetch_overview() imap_close() IMAP, POP3 sunucusuna bağlantı
imap kalıcı zinciri
imap kalıcı
ingres ingres_connect() ingres_query(), ingres_num_rows(), ingres_num_fields(), ingres_field_name(), ingres_field_type(), ingres_field_nullable(), ingres_field_length(), ingres_field_precision(), ingres_field_scale(), ingres_fetch_array(), ingres_fetch_row(), ingres_fetch_object(), ingres_rollback(), ingres_commit(), ingres_autocommit() ingres_close() ingresII base bağlantısı
ingres kalıcı ingres_pconnect() ingres_query(), ingres_num_rows(), ingres_num_fields(), ingres_field_name(), ingres_field_type(), ingres_field_nullable(), ingres_field_length(), ingres_field_precision(), ingres_field_scale(), ingres_fetch_array(), ingres_fetch_row(), ingres_fetch_object(), ingres_rollback(), ingres_commit(), ingres_autocommit() Yok ingresII base kalıcı bağlantısı
interbase blob
interbase bağlantısı ibase_connect() ibase_query(), ibase_prepare(), ibase_trans() ibase_close() Interbase veritabanına bağlantı
interbase veritabanına kalıcı bağlantı ibase_pconnect() ibase_query(), ibase_prepare(), ibase_trans() Yok Interbase veritabanına kalıcı bağlantı
interbase songusu ibase_prepare() ibase_execute() ibase_free_query() Interbase query
interbase result ibase_query() ibase_fetch_row(), ibase_fetch_object(), ibase_field_info(), ibase_num_fields() ibase_free_result() Interbase Result
interbase transaction ibase_trans() ibase_commit() ibase_rollback() Interbase hareketi
java
ldap bağlantısı ldap_connect(), ldap_search() ldap_count_entries(), ldap_first_attribute(), ldap_first_entry(), ldap_get_attributes(), ldap_get_dn(), ldap_get_entries(), ldap_get_values(), ldap_get_values_len(), ldap_next_attribute(), ldap_next_entry() ldap_close() ldap bağlantısı
ldap sonucu ldap_read() ldap_add(), ldap_compare(), ldap_bind(), ldap_count_entries(), ldap_delete(), ldap_errno(), ldap_error(), ldap_first_attribute(), ldap_first_entry(), ldap_get_attributes(), ldap_get_dn(), ldap_get_entries(), ldap_get_values(), ldap_get_values_len(), ldap_get_option(), ldap_list(), ldap_modify(), ldap_mod_add(), ldap_mod_replace(), ldap_next_attribute(), ldap_next_entry(), ldap_mod_del(), ldap_set_option(), ldap_unbind() ldap_free_result() ldap arama sonucu
ldap sonuç girdisi
mcal mcal_open(), mcal_popen() mcal_create_calendar(), mcal_rename_calendar(), mcal_rename_calendar(), mcal_delete_calendar(), mcal_fetch_event(), mcal_list_events(), mcal_append_event(), mcal_store_event(), mcal_delete_event(), mcal_list_alarms(), mcal_event_init(), mcal_event_set_category(), mcal_event_set_title(), mcal_event_set_description(), mcal_event_set_start(), mcal_event_set_end(), mcal_event_set_alarm(), mcal_event_set_class(), mcal_next_recurrence(), mcal_event_set_recur_none(), mcal_event_set_recur_daily(), mcal_event_set_recur_weekly(), mcal_event_set_recur_monthly_mday(), mcal_event_set_recur_monthly_wday(), mcal_event_set_recur_yearly(), mcal_fetch_current_stream_event(), mcal_event_add_attribute(), mcal_expunge() mcal_close() calendar sunucusuna bağlantı
SWFAction
SWFBitmap
SWFButton
SWFDisplayItem
SWFFill
SWFFont
SWFGradient
SWFMorph
SWFMovie
SWFShape
SWFSprite
SWFText
SWFTextField
mnogosearch aracısı
mnogosearch sonucu
msql bağlantısı msql_connect() msql(), msql_create_db(), msql_createdb(), msql_drop_db(), msql_drop_db(), msql_select_db(), msql_select_db() msql_close() mSQL veritabanına bağlantı
msql veritabanına kalıcı bağlantı msql_pconnect() msql(), msql_create_db(), msql_createdb(), msql_drop_db(), msql_drop_db(), msql_select_db(), msql_select_db() Yok mSQL veritabanına kalıcı bağlantı
msql sorgusu msql_db_query(), msql_list_dbs(), msql_list_fields(), msql_list_tables(), msql_query() msql(), msql_affected_rows(), msql_data_seek(), msql_dbname(), msql_fetch_array(), msql_fetch_field(), msql_fetch_object(), msql_fetch_row(), msql_field_seek(), msql_field_table(), msql_field_flags(), msql_field_len(), msql_field_name(), msql_field_type(), msql_num_fields(), msql_num_rows(), msql_numfields(), msql_numrows(), msql_result() msql_free_result(), msql_free_result() mSQL sonucu
mssql bağlantısı mssql_connect() mssql_query(), mssql_select_db() mssql_close() Microsoft SQL Server veritabanına bağlantı
mssql veritabanına kalıcı bağlantı mssql_pconnect() mssql_query(), mssql_select_db() Yok Microsoft SQL Server veritabanına kalıcı bağlantı
mssql sonucu mssql_query() mssql_data_seek(), mssql_fetch_array(), mssql_fetch_field(), mssql_fetch_object(), mssql_fetch_row(), mssql_field_length(), mssql_field_name(), mssql_field_seek(), mssql_field_type(), mssql_num_fields(), mssql_num_rows(), mssql_result() mssql_free_result() Microsoft SQL Server sonucu
mysql link mysql_connect() mysql_affected_rows(), mysql_change_user(), mysql_create_db(), mysql_data_seek(), mysql_db_name(), mysql_db_query(), mysql_drop_db(), mysql_errno(), mysql_error(), mysql_insert_id(), mysql_list_dbs(), mysql_list_fields(), mysql_list_tables(), mysql_query(), mysql_result(), mysql_select_db(), mysql_tablename(), mysql_get_host_info(), mysql_get_proto_info(), mysql_get_server_info() mysql_close() MySQL veritabanına bağlantı
mysql veritabanına kalıcı bağlantı mysql_pconnect() mysql_affected_rows(), mysql_change_user(), mysql_create_db(), mysql_data_seek(), mysql_db_name(), mysql_db_query(), mysql_drop_db(), mysql_errno(), mysql_error(), mysql_insert_id(), mysql_list_dbs(), mysql_list_fields(), mysql_list_tables(), mysql_query(), mysql_result(), mysql_select_db(), mysql_tablename(), mysql_get_host_info(), mysql_get_proto_info(), mysql_get_server_info() Yok MySQL veritabanına kalıcı bağlantı
mysql sonucu mysql_db_query(), mysql_list_dbs(), mysql_list_fields(), mysql_list_processes(), mysql_list_tables(), mysql_query(), mysql_unbuffered_query() mysql_data_seek(), mysql_db_name(), mysql_fetch_array(), mysql_fetch_assoc(), mysql_fetch_field(), mysql_fetch_lengths(), mysql_fetch_object(), mysql_fetch_row(), mysql_fetch_row(), mysql_field_flags(), mysql_field_name(), mysql_field_len(), mysql_field_seek(), mysql_field_table(), mysql_field_type(), mysql_num_fields(), mysql_num_rows(), mysql_result(), mysql_tablename() mysql_free_result() MySQL sonucu
oci8 demeti oci_new_collection() OCI-Collection::append(), OCI-Collection::assign(), OCI-Collection::assignElem(), OCI-Collection::getElem(), OCI-Collection::max(), OCI-Collection::size(), OCI-Collection::trim() OCI-Collection::free() Oracle Collection
oci8 bağlantısı oci_connect(), oci_pconnect(), oci_new_connect() oci_commit(), oci_error(), oci_new_cursor(), oci_parse(), oci_password_change(), oci_rollback(), oci_server_version(), oci_set_action(), oci_set_client_identifier(), oci_set_client_info(), oci_set_module_name() oci_close() Oracle veritabanına bağlantı
oci8 lob oci_new_descriptor() OCI-Lob::append(), OCI-Lob::close(), OCI-Lob::eof(), OCI-Lob::erase(), OCI-Lob::export(), OCI-Lob::flush(), OCI-Lob::getBuffering(), OCI-Lob::import(), OCI-Lob::load(), OCI-Lob::read(), OCI-Lob::rewind(), OCI-Lob::save(), OCI-Lob::saveFile(), OCI-Lob::seek(), OCI-Lob::setBuffering(), OCI-Lob::size(), OCI-Lob::tell(), OCI-Lob::truncate(), OCI-Lob::write(), OCI-Lob::writeTemporary(), OCI-Lob::writeToFile(), oci_lob_copy(), oci_lob_is_equal() OCI-Lob::free() Oracle büyük nesneler
oci8 deyimi oci_parse(), oci_new_cursor() oci_bind_array_by_name(), oci_bind_by_name(), oci_cancel(), oci_define_by_name(), oci_error() oci_execute(), oci_fetch_all(), oci_fetch_array(), oci_fetch_assoc(), oci_fetch_object(), oci_fetch_row(), oci_fetch(), oci_field_is_null(), oci_field_name(), oci_field_precision(), oci_field_scale(), oci_field_size(), oci_field_type_raw(), oci_field_type(), oci_num_fields(), oci_num_rows(), oci_result(), oci_set_prefetch(), oci_statement_type() oci_free_statement() Oracle cursor
odbc link odbc_connect() odbc_autocommit(), odbc_commit(), odbc_error(), odbc_errormsg(), odbc_exec(), odbc_tables(), odbc_tableprivileges(), odbc_do(), odbc_prepare(), odbc_columns(), odbc_columnprivileges(), odbc_procedurecolumns(), odbc_specialcolumns(), odbc_rollback(), odbc_setoption(), odbc_gettypeinfo(), odbc_primarykeys(), odbc_foreignkeys(), odbc_procedures(), odbc_statistics() odbc_close() ODBC veritabanına bağlantı
odbc veritabanına kalıcı bağlantıt odbc_pconnect() odbc_autocommit(), odbc_commit(), odbc_error(), odbc_errormsg(), odbc_exec(), odbc_tables(), odbc_tableprivileges(), odbc_do(), odbc_prepare(), odbc_columns(), odbc_columnprivileges(), odbc_procedurecolumns(), odbc_specialcolumns(), odbc_rollback(), odbc_setoption(), odbc_gettypeinfo(), odbc_primarykeys(), odbc_foreignkeys(), odbc_procedures(), odbc_statistics() Yok ODBC veritabanına kalıcı bağlantı
odbc sonucu odbc_prepare() odbc_binmode(), odbc_cursor(), odbc_execute(), odbc_fetch_into(), odbc_fetch_row(), odbc_field_name(), odbc_field_num(), odbc_field_type(), odbc_field_len(), odbc_field_precision(), odbc_field_scale(), odbc_longreadlen(), odbc_num_fields(), odbc_num_rows(), odbc_result(), odbc_result_all(), odbc_setoption() odbc_free_result() ODBC sonucu
birdstep bağlantısı
birdstep sonucu
OpenSSL anahtarı openssl_get_privatekey(), openssl_get_publickey() openssl_sign(), openssl_seal(), openssl_open(), openssl_verify() openssl_free_key() OpenSSL anahtarı
OpenSSL X.509 openssl_x509_read() openssl_x509_parse(), openssl_x509_checkpurpose() openssl_x509_free() Genel Anahtar
pdf belgesi pdf_new() pdf_add_bookmark(), pdf_add_launchlink(), pdf_add_locallink(), pdf_add_note(), pdf_add_pdflink(), pdf_add_weblink(), pdf_arc(), pdf_attach_file(), pdf_begin_page(), pdf_circle(), pdf_clip(), pdf_closepath(), pdf_closepath_fill_stroke(), pdf_closepath_stroke(), pdf_concat(), pdf_continue_text(), pdf_curveto(), pdf_end_page(), pdf_endpath(), pdf_fill(), pdf_fill_stroke(), pdf_findfont(), pdf_get_buffer(), pdf_get_image_height(), pdf_get_image_width(), pdf_get_parameter(), pdf_get_value(), pdf_lineto(), pdf_moveto(), pdf_open_ccitt(), pdf_open_file(), pdf_open_image_file(), pdf_place_image(), pdf_rect(), pdf_restore(), pdf_rotate(), pdf_save(), pdf_scale(), pdf_setdash(), pdf_setflat(), pdf_setfont(), pdf_setgray(), pdf_setgray_fill(), pdf_setgray_stroke(), pdf_setlinecap(), pdf_setlinejoin(), pdf_setlinewidth(), pdf_setmiterlimit(), pdf_setpolydash(), pdf_setrgbcolor(), pdf_setrgbcolor_fill(), pdf_setrgbcolor_stroke(), pdf_set_border_color(), pdf_set_border_dash(), pdf_set_border_style(), pdf_set_char_spacing(), pdf_set_duration(), pdf_set_font(), pdf_set_horiz_scaling(), pdf_set_parameter(), pdf_set_text_pos(), pdf_set_text_rendering(), pdf_set_value(), pdf_set_word_spacing(), pdf_show(), pdf_show_boxed(), pdf_show_xy(), pdf_skew(), pdf_stringwidth(), pdf_stroke(), pdf_translate(), pdf_add_thumbnail(), pdf_arcn(), pdf_begin_pattern(), pdf_begin_template(), pdf_end_pattern(), pdf_end_template(), pdf_initgraphics(), pdf_makespotcolor(), pdf_set_info(), pdf_setcolor(), pdf_setmatrix(), pdf_open_memory_image() pdf_close(), pdf_delete() PDF belgesi
pdf resmi pdf_open_image(), pdf_open_image_file(), pdf_open_memory_image() pdf_get_image_height(), pdf_get_image_width(), pdf_open_CCITT(), pdf_place_image() pdf_close_image() PDF dosyasında resim
pdf nesnesi
pdf yer imi
pgsql dev nesnesi pg_lo_open() pg_lo_open(), pg_lo_create(), pg_lo_read(), pg_lo_read_all(), pg_lo_seek(), pg_lo_tell(), pg_lo_unlink(), pg_lo_write() pg_lo_close() PostgreSQL Dev nesnesi
pgsql bağlantısı pg_connect() pg_affected_rows(), pg_query(), pg_send_query(), pg_get_result(), pg_connection_busy(), pg_connection_reset(), pg_connection_status(), pg_last_error(), pg_last_notice(), pg_lo_create(), pg_lo_export(), pg_lo_import(), pg_lo_open(), pg_lo_unlink(), pg_host(), pg_port(), pg_dbname(), pg_options(), pg_copy_from(), pg_copy_to(), pg_end_copy(), pg_put_line(), pg_tty(), pg_trace(), pg_untrace(), pg_set_client_encoding(), pg_client_encoding(), pg_metadata(), pg_convert(), pg_insert(), pg_select(), pg_delete(), pg_update() pg_close() PostgreSQL veritabanına bağlantı
pgsql veritabanına kalıcı bağlantı pg_pconnect() pg_affected_rows(), pg_query(), pg_send_query(), pg_get_result(), pg_connection_busy(), pg_connection_reset(), pg_connection_status(), pg_last_error(), pg_last_notice(), pg_lo_create(), pg_lo_export(), pg_lo_import(), pg_lo_open(), pg_lo_unlink(), pg_host(), pg_port(), pg_dbname(), pg_options(), pg_copy_from(), pg_copy_to(), pg_end_copy(), pg_put_line(), pg_tty(), pg_trace(), pg_untrace(), pg_set_client_encoding(), pg_client_encoding(), pg_metadata(), pg_convert(), pg_insert(), pg_select(), pg_delete(), pg_update() Yok PostgreSQL veritabanına kalıcı bağlantı
pgsql sonucu pg_execute(), pg_query(), pg_query_params(), pg_get_result() pg_fetch_array(), pg_fetch_object(), pg_fetch_result(), pg_fetch_row(), pg_field_is_null(), pg_field_name(), pg_field_num(), pg_field_prtlen(), pg_field_size(), pg_field_type(), pg_last_oid(), pg_num_fields(), pg_num_rows(), pg_result_error(), pg_result_status() pg_free_result() PostgreSQL sonucu
pgsql dizgesi
yazıcı
yazıcı fırçası
yazıcı yazı tipi
yazıcı kalemi
pspell pspell_new(), pspell_new_config(), pspell_new_personal() pspell_add_to_personal(), pspell_add_to_session(), pspell_check(), pspell_clear_session(), pspell_config_ignore(), pspell_config_mode(), pspell_config_personal(), pspell_config_repl(), pspell_config_runtogether(), pspell_config_save_repl(), pspell_save_wordlist(), pspell_store_replacement(), pspell_suggest() Yok pspell sözlüğü
pspell yapılandırması pspell_config_create() pspell_new_config() Yok pspell yapılandırması
Sablotron XSLT xslt_create() xslt_closelog(), xslt_openlog(), xslt_run(), xslt_set_sax_handler(), xslt_errno(), xslt_error(), xslt_fetch_result(), xslt_free() xslt_free() XSLT çözümleyici
shmop shmop_open() shmop_read(), shmop_write(), shmop_size(), shmop_delete() shmop_close()  
soket dosya tanıtıcı kümesi socket() accept_connect(), bind(), connect(), listen(), read(), write() close() Socket
soket g/ç vektörü
akım opendir() readdir(), rewinddir() closedir() Dizin tanıtıcı
akım fopen(), tmpfile() feof(), fflush(), fgetc(), fgetcsv(), fgets(), fgetss(), flock(), fpassthru(), fputs(), fwrite(), fread(), fseek(), ftell(), fstat(), ftruncate(), set_file_buffer(), rewind() fclose() Dosya tanıtıcı
akım popen(), fsockopen(), pfsockopen() feof(), fflush(), fgetc(), fgetcsv(), fgets(), fgetss(), fpassthru(), fputs(), fwrite(), fread() pclose() Süreç kimliği
soket fflush(), fgetc(), fgetcsv(), fgets(), fgetss(), fpassthru(), fputs(), fwrite(), fread() fclose() Soket tanıtıcı
sybase-db bağlantısı sybase_connect() sybase_query(), sybase_select_db() sybase_close() DB kütüphanesi kullanarak SyBase veritabanına bağlantı
sybase-db veritabanına kalıcı bağlantı sybase_pconnect() sybase_query(), sybase_select_db() Yok DB kütüphanesi kullanarak SyBase veritabanına kalıcı bağlantı
sybase-db sonucu sybase_query(), sybase_unbuffered_query() sybase_data_seek(), sybase_fetch_array(), sybase_fetch_field(), sybase_fetch_object(), sybase_fetch_row(), sybase_field_seek(), sybase_num_fields(), sybase_num_rows(), sybase_result() sybase_free_result() DB kütüphanesi kullanarak SyBase sonucu
sybase-ct link sybase_connect() sybase_affected_rows(), sybase_query(), sybase_select_db() sybase_close() CT kütüphanesi kullanarak SyBase veritabanı bağlantısı
sybase-ct veritabanına kalıcı bağlantı sybase_pconnect() sybase_affected_rows(), sybase_query(), sybase_select_db() Yok CT kütüphanesi kullanarak SyBase veritabanı kalıcı bağlantısı
sybase-ct sonucu sybase_query() sybase_data_seek(), sybase_fetch_array(), sybase_fetch_field(), sybase_fetch_object(), sybase_fetch_row(), sybase_field_seek(), sybase_num_fields(), sybase_num_rows(), sybase_result() sybase_free_result() CT kütüphanesi kullanarak SyBase sonucu
sysvsem sem_get() sem_acquire() sem_release() System V Semaforu
sysvshm shm_attach() shm_remove(), shm_put_var(), shm_get_var(), shm_remove_var() shm_detach() System V Paylaşımlı Belleği
wddx wddx_packet_start() wddx_add_vars() wddx_packet_end() WDDX paketi
xml xml_parser_create(), xml_parser_create_ns() xml_set_object(), xml_set_element_handler(), xml_set_character_data_handler(), xml_set_processing_instruction_handler(), xml_set_default_handler(), xml_set_unparsed_entity_decl_handler(), xml_set_notation_decl_handler(), xml_set_external_entity_ref_handler(), xml_parse(), xml_get_error_code(), xml_error_string(), xml_get_current_line_number(), xml_get_current_column_number(), xml_get_current_byte_index(), xml_parse_into_struct(), xml_parser_set_option(), xml_parser_get_option() xml_parser_free() XML çözümleyici
zlib gzopen() gzeof(), gzgetc(), gzgets(), gzgetss(), gzpassthru(), gzputs(), gzread(), gzrewind(), gzseek(), gztell(), gzwrite() gzclose() gz-sıkıştırmalı dosya